Έρώτ.:Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να νηστεύουμε πρό της Θείας Κοινωνίας;

Απάντ.:Δεν χωρεί αμφιβολία ότι«πάν καλόν και αγαθόν δια της νηστείας κατορθούται και τελειούται» (Άγιου Γρ. Παλαμά, Όμιλία Θ, ΡG. 151, 105 Β).

Και ακόμη,νη­στεία δεν ορίζεται μόνον ή «αποχή βρωμάτων» αλλά και ή «άλλοτρίωσις των κακών», όπως λέγει ό Μέγας Βασίλειος.

Πρωτίστως οι ιεροί Κανόνες της Έκκλησίας ορίζουν περί του θεσμου της νηστείας σε αναφορά με το άγιο Πάθος του Κυρίου.Ο 69ος Αποστολικός κανών είναι ή βάση.

Διακελεύει τα έξης: «Ει τις επίσκοπος η πρεσβύτερος ή διάκονος ή υποδιάκονος ή αναγνώστης η ψάλτης την άγίαν Τεσσαρακοστήν του Πάσχα ου νηστεύει, η τετρά­δα η Παρασκευήν, καθαιρείσθω- έκτος ει μη δι’ άσθένειαν σωματικήν έμποδίζοιτο· ει δε λαϊκός ειη, άφοριζέσθω».

Φυσικά εκτός από τις αρχαιότατες αυτές ήμερες νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Τετάρ­της και Παρασκευής, υπάρχουν και άλλες γνωστές ημέρες νηστείας, των Χριστουγέν­νων, του Δεκαπενταύγουστου, των αγίων Αποστόλων, της παραμονής των Θεοφανείων, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, της Απότομης της κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστοΰ, και άλλες.

Ειδικότερα για το θέμα της νηστείας προ της Θ. Κοινωνίας,οι ιεροί κανόνες δεν προ­βλέπουν κάποια ειδική νηστεία.

Εννοείται βέβαια ότι ό πιστός ό οποίος προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία, τηρεί τις καθιερωμένες από την Εκκλησία νηστείες, αλλά και τυχόν νηστεία πού έχει επιβάλει ό πνευ­ματικός πατέρας ως έπιτίμιο.

Υπάρχει ακό­μη και ό 29ος κανών της Πενθέκτης Οικου­μενικής Συνόδου, ό οποίος ορίζει ότι οι πι­στοί, κληρικοί και λαϊκοί, οφείλουν να προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία νηστι­κοί.

Συνεπώς δεν είναι θέμα κάποιου χρο­νικού διαστήματος άποχής από μερικές τροφές. Είναι θέμα αληθινής και ουσια­στικής πνευματικής προετοιμασίας για την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, όπου πε­ριλαμβάνεται και ή νηστεία.

Αρχ. Χρυσοστόμου Παπάθανασίου

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.