Η δύναμη του Διαβόλου εάν την συγκρίνουμε με αυτήν του ανθρώπου είναι απεριόριστη σε διαφορά, είτε κάνουμε λόγο για δύναμη φυσική είτε πνευματική. Ο απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα δηλαδή μας λέει ότι ο αντίπαλος δεν είναι άνθρωπος με σάρκα και αίμα θέλοντας να δείξει ότι είναι πολύ ισχυρός και ανώτερος από ανθρώπους σε δύναμη.

Βλέπουμε ότι μπορεί εύκολα να ρίχνει φωτιά από τον ουρανό σαν τον Ησαΐα πῦρ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσε τὰ πρόβατα Ιωβ. 1,16 να σηκώνει θύελλες να συντάσσει παμπόνηρα σχέδια που πολλοί ανθρώπινοι εγκέφαλοι μαζί δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν και πολλά άλλα.

Λόγω όμως του φθόνου που έχει προς τον άνθρωπο οι δυνάμεις του έχουν περιοριστεί ώστε να μην μπορούν να επιφέρουν καταναγκασμό ή καταστροφή και θάνατο κατά βούληση.
ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν·. Ιουδ. 1,6

Και τους αγγέλους οι οποίοι δεν διαφύλαξαν την αρχική τους αγνότητα και αγιότητα, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία, τους έχει φυλάξει δεμένους με αιώνια σκοτεινά δεσμά ώστε να δικασθούν κατά την μεγάλη ημέρα της κρίσεως.
Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους. Β Πε. 2,4
Ο Θεός τους αγγέλους που είχαν αμαρτήσει με φοβερές αλυσίδες δεμένους τους έρριψε στο βαθύ σκοτάδι του ταρτάρου και τους παρέδωσε να φρουρούνται για την ημέρα της κρίσεως.

Φυσικά εφόσον ο Θεός είναι ο αποκλειστικός κάτοχος ορισμένων ιδιοτήτων μετά την πτώση από την Αρχαγγελική θέση έχουν αφαιρεθεί από τους δαίμονες δυνατότητες και από αυτήν την πλευρά.

Δηλαδή ως πνεύμα διατηρεί μεν τις δυνάμεις αλλά για ορισμένες του έχει αφαιρεθεί εντελώς η δυνατότητα να τις χρησιμοποιεί ενώ για άλλες έχει χάσει την δυνατότητα να τις χρησιμοποιεί κατά βούληση. Επιπλέον έχει χάσει όλες τις δυνατότητες οι οποίες προέρχονταν εκ Θεού και μεταδίδονται σε όσους έχουν κοινωνία με τον Θεό. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τι δύναμη είχε ή κατέχει αλλά το τι του επιτρέπεται να κάνει στον πόλεμο που διεξάγει εναντίων των ανθρώπων πράγμα που θα το δούμε στο κεφάλαιο Το Οπλοστάσιο Σατάν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.