Αφού ενέπλεξε το εγκώμιο του κοιμηθέντος έφτασε στην σχέση του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρθηκε στο πρωτείο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και την σχέση του με τις “Νέες Χώρες”.

“Προς την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως επεδείκνυεν αέναον ευγνωμοσύνην και ηγάπα Αυτήν. Εις τον Πατριάρχην Βαρθολομαίον είχεν ιδιαιτέραν ευλάβειαν και εκτίμησιν και έτρεφεν ιδιαίτατον σέβας. Ετίμα τον Πρώτον της Ορθοδοξίας και ανεγνώριζε εν τω προσώπω αυτού πλείστα όσα και μοναδικά χαρίσματα.

Ήτο σαφής και ξεκάθαρος όσον αφορούσε την υπόστασίν του ως Μητροπολίτου της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Εσέβετο την πρώτην Εκκλησίαν, ανεγνώριζε δε εις Αυτήν τα δίκαια και τα υπό των Ιερών Κανόνων και των Οικουμενικών Συνόδων αποδοθέντα Αυτή προνόμια” είπε ο Μητροπολίτης Μιλήτου ο οποίος ήταν και εκπρόσωπος του Οικ. Πατριαρχείου στην εξόδιο ακολουθία.

Αναφέρθηκε δε και σε όσους…πικραίνουν το Πατριαρχείο: “Πολλάκις εις τας συζητήσεις του επανελάμβανε το του μακαριστού Σάρδεων Μαξίμου:

«Όσο κι αν σε πικραίνουν τα πρόσωπα, ποτέ μην προδώσης τον Θεσμόν», αναφερόμενος ασφαλώς εις τον θεοίδρυτον θεσμόν της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και βεβαίως εις τα πρόσωπα εκείνα τα οποία δεν εκλείπουν εκ του αρχιερατικού δολίχου, άτινα μόνον πίκραν και πόνον αντιπροσφέρουν”

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.