Όταν οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, ο Θεός τους αποκαλύπτει μία συγκλονιστική προφητεία, που είναι το πρώτο χαρμόσυνο άγγελμα…

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα(Γεν. 3. 14-15):

Είπε δε τότε Κυριος ο Θεός στον όφιν· “επειδή διέπραξες αυτήν την δολιότητα, θα είσαι κατηραμένος συ ανάμεσα από όλα τα κτήνη και όλα τα θηρία, που υπάρχουν εις την γην. Θα σύρεσαι στο χώμα με το στήθος και την κοιλίαν και χώμα θα τρώγης όλας τας ημέρας της ζωής σου.

Θα θέσω δε άσβεστον εχθρότητα μεταξύ σου και της γυναικός, μεταξύ των απογόνων σου και των απογόνων αυτής. Ενας δε απόγονος της γυναικός μόνης, αυτός θα σου συντρίψή την κεφαλήν και συ θα κεντήσης αυτού την πτέρναν”.

Αρχικό Κείμενο(Γεν. 3. 14-15):

καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.

καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.

Είναι το πρώτο χαρμόσυνο άγγελμα

Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την προφητεία το πρώτο χαρμόσυνο άγγελμα, το πρώτο και λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο, που μέσα σε αυτούς τους λίγους στίχους αποκαλύπτει ο Θεός την συντριβή του διαβόλου, με την σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Από εκείνη τη στιγμή φαίνεται και αποκαλύπτετε το θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, και έτσι ο Θεός ήρθε, και φανέρωσε την αλήθεια, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την Αιώνια ζωή, που είναι μέσα στην χαρά και την αγάπη που προσφέρει η Βασιλεία των Ουρανών.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.