"Να έχωμεν αναπεπταμένας τας κεραίας του πνεύματός μας, και αναζωσαμένοι την πανοπλίαν της πίστεώς μας, να οδεύωμεν τον δρόμον της κατά Χριστόν ζωής, και σωτηρίας μας" αναφέρει μεταξύ άλλων στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου & Αστυπαλαίας Παϊσιος...

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος:

 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα,

Χαίρετε εν Κυρίω και ενδυναμούσθε εν τω κράτει της ισχύος Αυτού.

Είναι γεγονός, αδελφοί μου, ότι ευρισκόμεθα ως χριστιανοί της επί γης Στρατευομένης του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και ως πολίται αυτής της Χώρας, εις μίαν δύσκολον συγκυρίαν πνευματικής πτώσεως και οικονομικής κρίσεως.

Επ’ ευκαιρία αυτών των καταστάσεων, πρέπει, ως χριστιανοί, να αναθεωρήσωμεν τα της ζωής μας πράγματα, και να έλθωμεν εις εαυτόν ζώντες και κινούμενοι εν Κυρίω, και εν τω κράτει της ισχύος Αυτού, αλλά και να διάγωμεν την ζωήν μας, ως έννομοι πολίται αυτής της Χώρας.

Η ανατολή του Νέου Ενιαυτού της χρηστότητος του Κυρίου, παρέχει την ευκαιρίαν να επικοινωνήσωμεν νοερώς μετά της αγάπης πάντων ημών, των εγγύς και των μακράν πνευματικών τέκνων της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, και να ευχηθώμεν εκ βαθέων καρδίας, όπως, το σωτήριον νέον έτος 2016, είη ευλογημένον, ειρηνικόν και πανευφρόσυνον παρά Κυρίου, εις έναν έκαστον εξ’ υμών και τας οικογενείας Σας.

Τα σημεία των καιρών, αδελφοί μου, μας αναγκάζουν, παρά ποτέ άλλοτε, σήμερον να έχωμεν αναπεπταμένας τας κεραίας του πνεύματός μας, και αναζωσαμένοι την πανοπλίαν της πίστεώς μας, να οδεύωμεν τον δρόμον της κατά Χριστόν ζωής, και σωτηρίας μας, εντός μίας ευνομουμένης Πολιτείας.

Ως Ορθόδοξοι δε Χριστιανοί, καλούμεθα να δίδωμεν μαρτυρίαν διά την παρουσίαν του Θεού, μέσα εις έναν κόσμον, εις τον οποίον ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, άχρι του νυν, και ο οποίος δυστυχώς κόσμος αρνείται τον Θεόν, και δεν αναζητεί την χάριν και ευλογίαν Του.

Υπ’ αυτάς τας σκέψεις, ασπαζόμεθα πάντας εν φιλήματι Αγίω.

 

Εν τη Ιερά Μητροπόλει, Χριστούγεννα,

εν έτει σωτηρίω δισχιλιοστώ έκτω και δεκάτω.

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.