Εὐχαῖς καὶ εὐλογίαις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ κλεινοῦ Ἄνακτός μας κ. Βαρθολομαίου, σήμερον Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Συνόδου εἰς τὸν περίοπτον καὶ μεγαλοπρεπῆ τοῦτον Ἱ. Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀνέρχεσαι ἐν φόβῳ Θεοῦ, εἰς τὸν τρίτον βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης.

Βαρὺ τὸ φορτίον τὸ ὁποῖον ἐπωμίζεσαι. Δυσβάστακτος ὁ σταυρὸς διὰ τὸν ἔχοντα συνείδησιν καὶ ὑπευθυνότητα. Καὶ διατί τοῦτο;
Διότι καθίστασαι πλέον οὐχὶ μόνον ἐκπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ, άλλὰ καὶ ὡς ὁ Ἅγ. Χριστοφόρος ὁ διαπορθμεύων εἰς τὸν ποταμὸν τὸν Κύριον, ἀναλαμβάνεις τὸ σημαντικὸν τοῦτο ἔργον εἰς ἐποχὴν λίαν δυσχείμερον, τρομοκρατίας, βίας, ἀπολυταρχίας, διαπλεκομένων συμφερόντων, βαθείας νέας τομῆς καὶ κοσμογονικὴν διὰ τὴν πορείαν τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ αὐτὸ τοῦτο ἀποκαλυπτικήν. Ἐποχὴν κατά τὴν ὁποίαν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἠ ἐλευθερία τῆς θρησκείας ἒχουν ἀποβεῖ “ἔπεα πτερόεντα”, κατὰ τὴν ὁποίαν ζῶμεν τὴν ἀπὸ μακροῦ προαγγελθεῖσαν δραματικὴν κατάστασιν, τὴν ὁποίαν ἡμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἐδημιουργήσαμεν.

Ἡμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι, μὴ ἐξαιρουμένων οὔτε τῶν κληρικῶν, τῶν μοναχῶν καὶ τῶν ὑπευθύνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν διαφόρων θρησκειῶν καὶ θρησκευμάτων, τῶν ὁποίων αἱ ἀποφάσεις ὡς συστάσεις μόνον δύνανται νὰ ληφθοῦν ὐπόψιν, πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ χείρονος. Ὑπάρχουν ὅμως εἰς αὐτήν, ὡς μὴ ὤφελεν, καὶ διάφορα “ἑτέρᾳ μορφῇ” χαίνοντα προβλήματα, πλήττοντα βαρέως αὐτὴν ταύτην τὴν ἀποστολὴν καὶ ἀξιοπιστίαν της.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.