ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Σήμερα «Πεντηκοστήν εορτάζομεν». Εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την πεντηκοστήν ημέρα από της Αναστάσεως του Χριστού.

Όπως περιγράφουν οι «Πράξεις των Αποστόλων», οι μαθητές ήταν συνηγμένοι στο υπερώον στα Ιεροσόλυμα και δέχθηκαν την χάρι του Αγίου Πνεύματος, όταν κατήλθε εξ ουρανού και «εκάθισε εφ’ ένα έκαστον ως γλώσσαι ωσεί πυρός» (Πραξ. β’, 3) που ήταν το σημάδι της επιφοιτήσεώς τους. Έλαβαν έτσι τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος.

Από τα χαρίσματα το πιο σπουδαίο, ήταν το χάρισμα της αλήθειας. Από τότε οι μαθητές κατάλαβαν πραγματικά ποιος ήταν ο Διδάσκαλος, ο Χριστός, ο Αναστημένος Κύριος. Γι’ αυτό και ο Απ. Πέτρος μόλις έλαβε την χάρι του Αγίου Πνεύματος συνειδητοποίησε τι είναι αληθινά ο Χριστός και αμέσως έκαμνε το πρώτο του κήρυγμα και είπε μεταξύ των άλλων και τούτα τα λόγια: «Μετανοήσατε και βαπτισθήτω έκαστος υμών επί τω ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λήψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος» (Πραξ. β’, 38).

Έτσι, με το Αγ. Πνεύμα φωτιζόμαστε και μείς και γνωρίζουμε τον Χριστό όπως πρέπει, γιατί ο Χριστός μόνον μέσα στην Εκκλησία γνωρίζεται και μάλιστα διά των ιερών Μυστηρίων της. Με την τέλεση όλων των Ιερών Μυστηρίων μας προσφέρεται η χάρις του Αγ. Πνεύματος και αγιαζόμεθα και ευλογούμεθα. Να γνωρίζουμε δε, ότι όλα που σχετίζονται με την πνευματική χριστιανική μας ζωή, τα οφείλουμε στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Γι’ αυτό, αγαπητοί μου, μείνατε πιστοί στην Εκκλησία και προσεύχεσθε στο Άγιο Πνεύμα με την παρακάτω ικεσία:

«Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε,

το Πνεύμα της αληθείας,

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

ελθέ και σκήνωσον εν ημίν

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος

και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών».

Μετά πατρικών ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.