Οι παλαιοί Γέροντες έλεγον προς τους νεωτέρους.

– Ποτέ δεν πρέπει να παραχωρούμεν εις τους λογισμούς θέσεις μέσα εις το οχυρόν της ψυχής μας, δια να παραμείνουν εις αυτό, έστω και επ᾿ ολίγον.

Άλλοτε πάλι είπον:

– Εις οιονδήποτε λογισμόν, που ανεβαίνει εις την διάνοιάν σου, να λέγης: “Στάσου! Είσαι δικός μας ή προέρχεσαι από το στρατόπεδον του εχθρού;” Και ο λογισμός, εξεταζόμενος μετά προσοχής, οπωσδήποτε θα φανερώση την προέλευσόν του”.

(Ευεργετινός, τόμος Δ’, Υπόθεσις στ’, 9, 140)

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.