Σήμερα στον κυκεώνα της αρνήσεως που ζούμε, οι σκοτεινές δυνάμεις που πάντοτε χτυπούν την Εκκλησίαν,την αλήθειαν, πέτυχαν και τούτο σήμερα, στη δική μας την γενιά, να νοθεύσουν την παράδοσή μας, και να ντρέπονται τα δικά μας τα Ελληνόπουλα σήμερα, να σκέπτονται ότι είναι απόγονοι προγόνων, ότι είναι Έλληνες.

Η λέξις Έλληνας παιδιά, δεν είναι φυλετιστική εκδήλωσις, η λέξις Έλληνας είναι η έκφρασις της αξιοπρεπείας της ανθρωπίνης προσωπικότητος και του θριάμβου.

Και δεν το λέμε επειδή είμεθα Έλληνες, …. είναι μόνον η αλήθεια. Αμφιβάλετε;
Να στραφούμε λίγο στην ιστορία να δείτε. Ότι όχι μόνον δεν υπαρβάλλομεν, αλλά είναι, πρέπει να γίνει κέντρον καθηκοντολογίας, διότι είμεθα απόγονοι και πρέπει να συνεχίσομεν την πορεία μας. Γιατί πίσω από μας θα΄ ρθουν κι άλλοι και δεν πρέπει να γίνωμεν εμείς προδόται.

Ο άγιος Νεκτάριος είπεν μια ωραίαν φράση που εκπληρώνει αυτά : «Είμεθα προορισμένοι εμείς οι Έλληνες, να σηκώνουμε τον σταυρόν της ανθρωπότητος. Είμεθα προορισμένοι, ισόβιοι ιεραπόστολοι. Είμεθα προορισμένοι ισοβίως να είμεθα φως και άλας». Οσάκις αν αναζητήσουν οι άνθρωποι άλας και φως, να το βρίσκουν πάντοτε σε μας………..

Ορθόδοξος Χριστιανισμός χωρίς Ελληνισμόν δεν υπάρχει και αληθής Ελληνισμός χωρίς Χριστιανισμό πάλι δεν υπάρχει……

Δεν είναι παράξενον αυτό. Όταν όλη η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείτο με κανιβαλισμούς και λεηλασίες και αρπαγές, οι πρόγονοί μας θυμάστε ;

Άλλωστε είστε μαθηταί. Ασχολούντο με φιλοσοφίαν, Σε τι, να ανακαλύψουν ο άνθρωπος ποιος είναι, πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ναι, και ενώ η υπόλοιπος ανθρωπότης ασχολείτο με αυτά, όπως είπα, οι πρόγονοί μας ασχολούντο να ανακαλύψουν τον άνθρωπον, τί είναι, και αντελήφθησαν ότι ο άνθρωπος είναι μόριο της αειζωίας και δεν πεθαίνει. (ο Θαλής ο Μιλήσιος είχε πεί : Η ψυχή είναι αεικίνητος, άρα η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ.)

Ναι αλλά, ήθελαν να βρουν την αειζωεία, την οποίαν ονόμασαν Θεόν. Επειδή όμως αυτή η αειζωία και ο Θεός δεν καταλαμβάνεται με ανθρώπινα μέσα, είναι μόνον αν θελήσει ο ίδιος να αποκαλυφθεί, τότε όμως δεν το είχαν πιάσει καλά. Πίστευαν ότι με την έρευνα και ταις συγκρίσεις θα το πετύχουν. Και, έδιναν την ονομασία αυτού του Υπέρ που το ονόμασαν Θεό, σε διάφορα στοιχεία. Αφού όμως τα συνέκριναν, τα εύρισκαν όμως ότι δεν είναι. Τα εγκαταλείπαν.
Έπιαναν άλλο, έπιαναν άλλο και εδημιούργησαν πολλές θεότητες. Μετά, ύστερα, είδαν ότι δεν είναι αυτά, έπρεπε να βρουν την αειζωίαν από την οποίαν παράγεται το μόριον ο άνθρωπος. Και μετά έκαμαν έναν βωμό και τον αφιέρωσαν στον άγνωστον Θεόν. Αυτόν που περίμεναν που τους είπε, θυμάστε ; και ο πατριάρχης των Φιλοσόφων ο Σωκράτης. κοιμάστε λέει έως αν ο Θεός ελυπηθεί και εστείλει, εγείρει κάποιον να σας φωτίσει και να σας οδηγήσει, σαν προφητεία γίνεται. Λοιπόν, αφού θα αποκαλυφθεί ο Θεός, να του δείξουν ότι τον ζητούσανε.
Γι΄ αυτό έκαμαν αυτό. Όταν έμαθαν όμως στην περιφέρειαν της Παλαιστίνης, παρουσιάστηκε ένα υπερφυσικό πρόσωπον, που συγκέντρωνε ταις ιδιότηταις αυτές, του Υπέρ, τρέξαν και πήγαν εκεί και έβαλαν μεσίτες τους μαθητάς Του και τους είπαν πέστε θέλομεν τον Ιησούν ειδείν, γι΄ αυτό ήρθαμε, είμεθα Έλληνες.

Και το είπαν εις τον Κύριό μας και είπε το περιλάλητον εκείνον ρήμα που είναι η δόξα της φυλής μας : ελύληθεν η ώρα, λέει, ίνα δοξασθεί ο Υιός του ανθρώπου.Και τότε εγύρισε και λέει σ΄ αυτούς, (δηλ. τους εβραίους) που τους ανέχτηκε μέχρις αυτή την ώρα : Ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος……. Αρθήσεται αφ΄ υμών η Βασιλεία και….. Έκτοτε λοιπόν οι πρόγονοί μας, πήραν στους ώμους αυτή την ευλογία και την κρατούν μέχρι τώρα.

Διάδοχοι των δώδεκα Αποστόλων ήταν Έλληνες. Και η ευωδία των γλωσσών η Ελληνική, ανέλαβε να εκφράσει ταις Θείαις Βουλαίς, και την ολοκληρωμένην τελειότητα του ανθρωπίνου προορισμού…..

Έτσι λοιπόν να αισθάνεστε υπερήφανοι που έχετε αυτήν την κληρονομιά. Μας την χάρισαν οι προγονοί μας, αλλά, μας την χάρισεν η ευλογία του Θεού. Και πρέπει να την συνεχίσωμεν. Βλέπετε, μέχρι να έλθει η αλήθεια, ασχολούντο με την φιλοσοφία οι πρόγονοί μας.

Όταν ήλθεν η αλήθεια, έκλεισαν (δηλ. ολοκλήρωσαν) την φιλοσοφίαν και πήραν την αποκάλυψιν. Ένωσαν λοιπόν την φιλοσοφίαν με την αποκάλυψιν και δημιούργησαν τον θρίαμβον, τον θεανθρωπισμόν, τον αγιασμόν, και γέμισαν την Θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν με ήρωες αιματηρούς και αναιμάκτους.

Αυτά παιδιά……….

γ.Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.