Τί εἶναι ὅμως τό «εὐαγγέλιο» καί τί σημαίνει γιά μᾶς σήμερα; Στούς ἀνθρώπους πού στέναζαν κάτω ἀπό τήν τυραννία τοῦ κακοῦ, κάτω ἀπό τό βάρος τῆς δουλείας ὡς κοινωνικοῦ καί ὡς πνευματικοῦ φαινομένου, ἀλλά καί κάτω ἀπό τό ζυγό τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου παρέχεται ἡ εὐχάριστη ἀγγελία ὅτι τό κακό πού μέ διάφορες μορφές του καταδυναστεύει χάνει τή δύναμή του, ἀποδυναμώνεται στό σταυρό καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μιά νέα δυνατότητα ζωῆς προσφέρεται στούς ἀνθρώπους μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἀρκεῖ βέβαια οἱ ἄνθρωποι νά μετανοήσουν, νά ἐπιστρέψουν στό Θεό καί νά δεχθοῦν μέ ταπείνωση καί συντριβή τήν δωρεά Του.Μπροστά σέ μιά τέτοια θεία δωρεά δέν ὑπάρχει ἄλλη πιο συνετή στάσηγ ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή μετάνοια, γιατί ἔχει ἔλθει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κατά Μάρκον Εὐαγγελίου μᾶς παρουσιάζει τήν ζωή καί τήν φωνή τοῦ «βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ἡ φωνή αὐτή προαγγέλλει τόν Μεσσία. Ἡ ζωή καί τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου δηλώνουν ὅτι ἔφτασε ἡ ἐποχή τοῦ Μεσσία καί τό Εὐαγγέλιο θά ἁπλωθεῖ σάν χαρμόσυνο μήνυμα ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.

Τί εἶναι ὅμως τό «εὐαγγέλιο» καί τί σημαίνει γιά μᾶς σήμερα; Στούς ἀνθρώπους πού στέναζαν κάτω ἀπό τήν τυραννία τοῦ κακοῦ, κάτω ἀπό τό βάρος τῆς δουλείας ὡς κοινωνικοῦ καί ὡς πνευματικοῦ φαινομένου, ἀλλά καί κάτω ἀπό τό ζυγό τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου παρέχεται ἡ εὐχάριστη ἀγγελία ὅτι τό κακό πού μέ διάφορες μορφές του καταδυναστεύει χάνει τή δύναμή του, ἀποδυναμώνεται στό σταυρό καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μιά νέα δυνατότητα ζωῆς προσφέρεται στούς ἀνθρώπους μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἀρκεῖ βέβαια οἱ ἄνθρωποι νά μετανοήσουν, νά ἐπιστρέψουν στό Θεό καί νά δεχθοῦν μέ ταπείνωση καί συντριβή τήν δωρεά Του.Μπροστά σέ μιά τέτοια θεία δωρεά δέν ὑπάρχει ἄλλη πιο συνετή στάσηγ ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή μετάνοια, γιατί ἔχει ἔλθει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Τό Εὑαγγέλιο διακηρύσσεται συνεχῶς σάν προσφορά ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν κόσμο, παρ’ ὅλον ὅτι ὁ κόσμος στηρίζει ἀλλοῦ τίς ἐλπίδες του καί περιμένει τήν σωτηρία του ἀπό ἐνδοκόσμια σχήματα, ὅπως εἶναι ἡ ἐπιστήμη, ἡ τεχνική κ.ἄ.

Παρ’ ὅλες τίς φαινομενικά ἐντυπωσιακές ἐπιστημονικές καί τεχνικές ἐπιτέυξεις, ὁ φόβος τοῦ πολέμου, τοῦ θανάτου καί τῆς καταστροφῆς πλανᾶται παντοῦ.

Τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ εἶναι πάντοτε παρόν μέσα στήν ἀνθρωπότητα, σάν κρίση καί σάν σωτηρία· σάν κρίση πού ὁδηγεῖ στήν αὐτοκριτική καί τή μετάνοια καί κυρίως σάν μήνυμα σωτηρίας πού πηγάζει ἀπό τό Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι παράλογο καί ἀσύνετο γιά τούς ἀνθρώπους νά θρηνοῦν συνεχῶς ψυχικά ἐρείπια καταστροφῶν, ἐνῶ τους προσφέρεται ἀπό τήν Ἐκκλησία τό χαρούμενο μήνυμα τῆς σωτηρίας, τό «Εὐαγγέλιον Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.