Σέ μιά προσκυνηματική εκδρομή στό Προκόπι Εύβοιας, στό Ιερό Σκήνωμα τού ΑγίουΊωάννου τού Ρώσσου, πού διοργάνωσε ό έφημέριος της ενορίας τού Θερμού, συμμετείχε καί ή μακαρία Σαλώμη. Σ’ αύτό τό προσκύνημα πολλές χιλιάδες προσκυνητών καταφθάνουν κάθε χρόνο, όχι μόνο άπό τήν Ελλάδα άλλά καί άπό το εξωτερικό.

Οί περισσότεροι προσμένουν βοήθεια καί θεραπεία στίς ψυχικές καί σωματικές τους άσθένειες άπό τήν χάρι του.
Είναι όμως καί κάποιοι πού πηγαίνουν γιά αναψυχή ή από περιέργεια. Σ’ αυτούς ό Άγιος θέλησε νά δώση ένα μήνυμα μέσω τής εύλαβεστάτης Σαλώμης.

Αφού προσκύνησε τό Άγιο καί θαυματουργό του Λείψανο μέ πόθο και ευλάβεια, στάθηκε γονατιστή στο πάνω μέρος τής λάρνακος, όπου φυλάσσεται τό Ιερό Σκήνωμά του.

Εκεί έμφανίστηκε ζωντανός ό Άγιος καί έχοντας αύστηρή όψι λέει στήν Σαλώμη: «Νά πής στόν παπά νά μην φέρνη όποιονδήποτε έδώ, άλλά μόνο όσους έχουν πίστι καί εύλάβεια».

Ή Σαλώμη συγκλονισμένη άναφερόταν στήν έμφάνισι τού Αγίου Ιωάννου τού Ρώσσου! Σ’ έμάς άπομένει νά προβληματιστούμε γιά τήν επιπολαιότητα, τήν σκληρότητα καί τήν όλιγοπιστία μας.

Οί άληθινοί προσκυνητές πάντως, λαμβάνουν πολλή χάρι άπό τήν προσκύνησι τού Ιερού Λειψάνου, πού καθίσταται«ποταμός δωρεών άνεξάντλητος, βρύσι εύεργεσιών καί πηγή ιαμάτων άέναος».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. ΣΑΛΩΜΗ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ.

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ .Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ . ΚΑΡΥΕΣ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.