Διακαινήσιμος Εβδομάς: «Εορτάσωμεν τοίνυν την εορτήν ταύτην εν η ανέστη ο Κύριος. Ανέστη γαρ, και την οικουμένην εαυτώ συνανέστησε» – Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

«Από της Αγίας αναστασίμου Χριστού του Θεού ημών ημέρας, μέχρι της καινής Κυριακής την όλην εβδομάδα εν ταις αγίαις εκκλησίαις σχολάζειν δει απαραλείπτως τους πιστούς εν ψαλμοίς, και ύμνοις, και ωδαίς πνευματικαίς, ευφραινομένους εν Χριστώ, και εορτάζοντας, και τη των θείων Γραφών αναγνώσει προσέχοντας, και των αγίων μυστηρίων κατατρυφώντας», αναφέρει ο 66ος Κανόνας της εν Τρούλλω Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου.

Η Διακαινήσιμος Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει τη Κυριακή του Θωμά. Να σημειώσομε ότι κατά τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα, σύμφωνα με την Τυπική Διάταξη της Εκκλησίας μας, η Ακολουθία του Πάσχα ψάλλεται καθημερινά, εκτός φυσικά του «Δεύτε λάβετε φως», έθος το οποίο η Εκκλησία μας ακολούθησε μεταγενέστερα, από την Ακολουθία του Αγίου Φωτός που τελείται στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού.

Τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα ομορφαίνουν και οι λιτανείες που συνηθίζονται σε πολλά Μοναστήρια, στα Κυκλαδίτικα νησιά, στην Ελληνική Μεγαλόνησο Κύπρο (στα χωρια Άλωνα, Αγρός), αλλά και αλλού στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικές οι λιτανείες που γίνονται στο Άγιον Όρος, της Εικόνας του Άξιον Εστί που λιτανεύεται κατά τη Δευτέρα της Διακαινησίμου στην περιοχή των Καρυών, της Εικόνας της Φοβεράς Προστασίας της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, κατά τη Τρίτη της Διακαινησίμου, της Παναγίας της Πορταΐτισσας στην Ιερά Μονή Ιβήρων κ.λ.π.

Η Εκκλησία μας όρισε ως μια ημέρα να λογίζεται η Διακαινήσιμος Εβδομάδα, για να καθίσταται η Πασχάλιος χαρά παιδαγωγούσα στο λαμπροφόρο γεγονός της Αναστάσεως, άνευ του οποίου θα ήταν ματαία η Πίστις ημών, κατά τον Απόστολο Παύλο (Α΄Κορ.ιε,17). «Εσόμεθα γαρ ούτω Χριστώ συνανιστάμενοί τε, και συνανυψούμενοι», αναφέρει ο 66ος Κανόνας της εν Τρούλλω Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Και για να χρησιμοποιήσομε τη φράση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «τοιαύτα γαρ τα δώρα τα πνευματικά» της Αγίας ημέρας της Ανάστασης.

Η ονομασία Διακαινήσιμος, έλκει την καταγωγή της από το παλαιό έθος της Εκκλησίας μας, όπου μετά την ομαδική βάπτιση των Κατηχουμένων τη νύχτα του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου, η εβδομάδα που ακολουθούσε εκαλείτο Διακαινήσιμος, δια το γεγονός της ανακαινίσεως των βαπτισθέντων. Η εβδομάδα αυτή εκαλείτο και «λευκή εβδομάδα», γιατί όλη την εβδομάδα εφορούσαν τα λευκά ενδύματα της βάπτισης. Ήταν οι οκτώ ημέρες των νεοφύτων (νεοφωτίστων), κατά των Άγιο Αυγουστίνο.

«Και αυτός μεν ανέστη, τα δεσμά του θανάτου διαρρήξας∙ ημάς δε ανέστησε, τας σειράς των ημετέρων αμαρτιών διαλύσας», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Με τον τρόπο που ο λειτουργικός χρόνος παρέχει τη δυνατότητα στον πιστό Χριστιανό της βίωσης της εορτής, τοιουτοτρόπως με τον ορισμό της Διακαινησίμου Εβδομάδας, που σοφά όρισε η Εκκλησία μας, σωτηριωδώς παρέχεται η δυνατότητα στον Χριστιανό της βίωσης της Φωτοφόρου ημέρας της Ανάστασης. Ο σωτηριώδης αυτός τρόπος εορτασμού της Ανάστασης του Χριστού μας, γίνεται οδηγός της βιώσεως της Πασχαλίου χαράς και της Ανάστασης του Κυρίου μας

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Εννόησον τοίνυν, αγαπητέ, χαράς μέγεθος, ότι και αι άνω δυνάμεις ημίν συνεορτάζουσι∙ συγχαίρουσι γαρ τοις ημετέροις αγαθοίς. Και γαρ ει και ημετέρα η χάρις η παρά του Δεσπότου, αλλά και εκείνων η ηδονή».

«Πεφώτισται τα σύμπαντα, τη Αναστάσει σου Κύριε», ψάλλομε το εσπέρας της Δευτέρας της Διακαινησίμου.

«Χαράς τα πάντα πεπλήρωται, της Αναστάσεως την πείραν ειληφώτα», εις τους Αίνους της Τρίτης της Διακαινησίμου.

«Δεύτε ανυμνήσωμεν λαοί, την του Σωτήρος τριήμερον Έγερσιν», το εσπέρας της Τρίτης της Διακαινησίμου.

«Mέγα θαύμα, ο των αοράτων Κτίστης, δια φιλανθρωπίαν σαρκί παθών, ανέστη ο αθάνατος», το εσπέρας της Τετάρτης της Διακαινησίμου.

«Σήμερον ο Χριστός, θανάτον πατήσας, καθώς είπεν, ανέστη», το εσπέρας της Πέμπτης της Διακαινησίμου.

«Την εκ νεκρών σου Ανάστασιν, δοξολογούμεν Χριστέ, δι’ ης ηλευθέρωσας Αδαμιαίον γένος», το εσπέρας της Παρασκευής της Διακαινησίμου.

«Εορτάσωμεν τοίνυν την εορτήν ταύτην εν η ανέστη ο Κύριος. Ανέστη γαρ, και την οικουμένην εαυτώ συνανέστησε», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι και η Εκκλησία μας, ώρισε να εορτάζεται το σωτηριώδες γεγονός της Ανάστασης «από της Αγίας αναστασίμου Χριστού του Θεού ημών ημέρας, μέχρι της καινής Κυριακής».

Σημείωση : Κατά την εβδομάδα της Διακαινησίμου, γίνεται κρεωφαγία όλες τις ημέρες. Φυσικά εξαιρούνται οι μοναχοί κυρίως, που από εγκράτεια και όχι από απέχθεια, δεν καταλύουν κρέας. Δυστυχώς δεν είναι λίγοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι καλούμενοι «χορτοφάγοι», οι οποίοι όχι από αγάπη προς τον γλυκύτατο Ιησού, αλλά παρασυρόμενοι από Ινδουϊστικές ‘’φιλοσοφίες’’, και από τις εναλλακτικές πλάνες, αυτές τις Άγιες μέρες της Διακαινησίμου Εβδομάδας ακολουθούν το ‘’οδυνηρό’’ Νεοεποχίτικο της πλάνης ‘’τυπικό’’.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.