Αθανάσιος Κοτταδάκης

Ο πλανήτης γη -κατά έναν υπολογισμό- «φιλοξενεί» σήμερα περίπου επτά δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια-7.500.000.000-ανθρώπους.

Από αυτούς, τα δυο δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια-2.200.000.000-ποσοστό, 29.33%, ακολουθούν τη Χριστιανική θρησκεία, ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια-1.600.000.000-ποσοστό, 21,33% το Ισλάμ, ένα δισεκατομμύριο-1.000.000.000-ποσοστό, 13.33%, τον Ινδουισμό, και τα υπόλοιπα δυο δισεκατομμύρια επτακόσια εκατομμύρια άνθρωποι-2.700.000.000-ποσοστό, 36%, ακολουθούν άλλα θρησκεύματα, ή δηλώνουν αγνωστικιστές, άθεοι, άθρησκοι .

Τουτέστιν, 2.016 χρόνια μετά τη Σταυρική Θυσία και την Ανάσταση του Χριστού, από τα επτά δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια-7.500.000.000-του όλου πληθυσμού της γης, πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια άνθρωποι-5.300.000.000-δηλαδή, 70.67% του πληθυσμού της ακολουθεί άλλες θρησκείες-καθένας δίνει όποιο χαρακτηρισμό θέλει-όμως το δεδομένο είναι ότι, μόνο δυο δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια-2.200.000.000-άνθρωποι, δηλαδή, 29,33%, ακολουθεί τη Χριστιανική θρησκεία, τη μόνη κατά την πίστη μας αληθινή !

Συνέχεια 1η.

Από αυτά τα δυο δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια-2.200.000.000-των χριστιανών, οι Ρωμαιοκαθολικοί, για άλλους «Παπικοί» είναι, ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια-1.200.000.000-πιστοί, Προτεστάντες οκτακόσια εκατομμύρια -800.000.000- και Ορθόδοξοι διακόσια εκατομμύρια-200.000.000.

Και, στο μέτρο που, όχι λίγοι μικροί ή μεγάλοι «πούρα» ορθόδοξοι άμβωνες καταγγέλλουν ή θεωρούν τους Ρωμαιοκαθολικούς ή «Παπικούς», και όχι λιγότερο τους Προτεστάντες ως αιρετικούς, από τα δυο δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια-2.200.000.000-των χριστιανών, αφαιρούνται τα δυο δισεκατομμύρια εκατομμύρια-2.000.000.000-των «αιρετικών» Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, και «μνέσκουνε» μόνο τα διακόσια εκατομμμύρια-200.000.000-των Ορθόδοξων ως ακραιφνώς πιστοί στο Χριστό!
      

Όπερ σημαίνει ότι, 2.016 χρόνια μετά το Χριστό, από τα επτά δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια-7.500.000.000-του σημερινού πληθυσμού της γης, ακολουθούν τη Χριστιανική θρησκεία ως ακραιφνείς πιστοί στο Χριστό μόνο οι διακόσια εκατομμύρια-200.000.000-Ορθόδοξοι, δηλαδή, μόλις το 2.66% του πληθυσμού της. 

Οπότε, αν στα πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια των μη χριστιανών-5.300.000.000-δηλαδή, στο 70,67% του πληθυσμού της γης, που δεν είδαν ακόμα, «το Μέγα Φως», το Χριστό, προσθέσουμε και τα δυο δισεκατομμύρια-2.000.000.000-των κατά τους μικρούς ή μεγάλους «πούρα» ορθόδοξους άμβωνες «αιρετικών» Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, δηλαδή, το 26.66% των χριστιανών που «διέφθειραν» τη Χριστιανική Αλήθεια ή θόλωσαν «το Μέγα Φως», φτάνουμε στα επτά δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια-7.300.000.000-δηλαδή, 97.33% των ανθρώπων της γης, που έτσι ή αλλιώς δεν ακολουθούν την κατά την πίστη μας μόνη αληθινή θρησκεία, τη Χριστιανική ! Αριθμός και ποσοστό είναι απελπιστικά τρομακτικό !
       

Συνέχεια 2η.

Η οποία και κάνει την κατάσταση πιο απελπιστικά τρομακτική ! Γιατί, λαμβάνοντας πάλι υπόψη όσα καταγγέλλουν οι μικροί ή μεγάλοι «πούρα» ορθόδοξοι άμβωνες, κι αυτά τα διακόσια εκατομμύρια-200.000.000-των ορθόδοξων είναι λειψά ! Δεν ξέρουμε, βέβαια, πόσο ακριβώς, σε αριθμούς και ποσοστά.

Αλλά, αν αφαιρέσουμε π.χ. τους, «φιλοδυτικούς», «φιλοενωτικούς», «παπικούς», «προτεσταντίζοντες», της «παναίρεσης του οικουμενισμού», «συγκρητιστικής αλλοτρίωσης της Ορθοδοξίας» … ως από μεσοβέζικα μέχρι ανοιχτά αιρετικούς, και «στάζοντες ύπουλα δηλητήριο στην Αλήθεια της», όπως αποφαίνονται «αλάθητα» ως άλλοι πάπες, πάντα οι μικροί ή μεγάλοι «πούρα» ορθόδοξοι άμβωνες, βάλτε και όσους, παρότι είναι βαφτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι, κρατιούνται μακριά από την Εκκλησία, δηλώνουν «άθεοι», «Δώδεκα-θεϊστές» κλπ. ο αριθμός και το ποσοστό των ορθοδόξων χριστιανών στον κόσμο μειώνεται ακόμα πιο πολύ, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται ο αριθμός και το ποσοστό όσων μένουν ακόμα, 2016 χρόνια μετά τη Σταυρική Θυσία και την Ανάσταση του Χριστού, ουσιαστικά μακριά από το «Μέγα Φως».

Σημείωση 1η.

Ο Χριστός θέτει ως βασικό γνώρισμα και απόδειξη της πίστης των χριστιανών την Αγάπη στο Θεό, που παράγει ως καρπό την Αγάπη σε όλους τους ανθρώπους ! «Ο πρώτος μετά τον Ένα», ο Απ. Παύλος ταξινομεί την Αγάπη, πάνω από την Πίστη και την Ελπίδα ! Ζητεί: «Ίνα φροντίζωσιν καλών έργων προϊστασθαι οι πεπιστευκότες το Θεώ». Γιατί: «Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα τοις ανθρώποις»-Ττ,3,8. Και κλείνει, την Επιστολή επαναλαμβάνοντας: «Μανθανέτωσαν δε και οι ημέτεροι καλών έργων προϊστασθαι εις τας αναγκαίας χρείας, ίνα μη ώσιν άκαρποι»-Ττ.3,14.

Σημείωση 2η.

Ο ίδιος Απόστολος επισημαίνει: «Μωράς δε ζητήσεις, και γενεαλογίας και έρεις μάχας νομικάς περιίστασο. Εισί γαρ ανωφελείς και μάταιοι» -Ττ.3,9. Διαπιστώνει ευδιάκριτα ανήσυχος: «Ακούω σχίσματα εν υμίν υπάρχειν». Τα θεωρεί αναγκαίο κακό: «Δει γαρ και αιρέσεις εν υμίν είναι», ανοιχτό σε δυο ενδεχόμενα, την προκοπή: «Ίνα οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν υμίν»-1Κο.11,18-19-αλλά και, την ολοκληρωτική καταστροφή: «Ει δε αλλήλους δάκνετε και κατεσθίετε, βλέπετε μη υπ’ αλλήλων αναλωθείτε»-«Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλο, προσέχετε μήπως αλληλοεξοντωθείτε»-Γαλ.5,15.

Επισήμανση 1η.

Στο πέρασμα των αιώνων, προεξαρχόντων πρεσβυτέρων και επισκόπων έγινε κυρίαρχη η δεύτερη σημείωση, και περιθώριο η πρώτη !

Η ζωντανή κι αμόλευτη πίστη στο Χριστό, Υιό και Λόγο του Θεού και Θεό αληθινό, μπήκε κάτω από τις μικρό-σκοπήσεις της ανθρώπινης σοφίας, και γέννησε: Γνωστικισμό, με τις παραλλαγές του, Αρειανισμό, με τις παραλλαγές του, Νεστοριανισμό, Μονοφυσιτισμό, Μονοθελητισμό, Εικονομαχία … δαιμονισμό Πρωτείου Εξουσίας, που έσπασε στα δυο την Εκκλησία. Σχολαστικισμό, που γέννησε παπικό ολοκληρωτισμό, και έσπασε στα δυο και βάλε, τη Δυτική Εκκλησία. Άλλα «άνθη του κακού», διαφθορά, σκάνδαλα, με διαφορά ποσοστού ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, φοβική στενομυαλιά και μικροψυχία του τύπου, «μη άψη, μηδέ γεύση, μηδέ θίγης»-Κολ.2,21.

Ανοιχτά όλα στον αυστηρό έλεγχο του Χριστού κατά των Φαρισαίων: «Αποδεκατούτε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν. Ταύτα δε έδει ποιήσαι κακείνα μη αφιέναι»-«Δίνετε στο ναό ένα δέκατο από το δυόσμο, το άνηθο, και το κύμινο, και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία κα την πιστότητα»-Ματθ.23,23-24.

Επισήμανση 2η.

Η θερμή παράκληση του Χριστού: «Ίνα πάντες εν ώσιν»-Ιωαν.17,21-έγινε απλό και τυπικό αίτημα της Θείας Λειτουργίας, και έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη ! Και, από την άλλη, αλί και τρις αλί σε όποιον απλώσει το χέρι στους πέρα από την Ορθοδοξία, ή τολμήσει να διαλεχτεί μαζί τους ! Ο στιγματισμός, «προδότης της Ορθοδοξίας», και, «Κύριος οίδε», ποιος άλλος πολύ πιο βαρύς τον πλήττει κατάστηθα παρευθύς !

Επισήμανση 3η.

Τέλος, στο βασικό χριστιανικό χρέος: «Και άλλα πρόβατα έχω … κακείνα με δει αγαγείν, και της φωνής μου ακούσουσι, και γενήσεται μία ποίμνη, εις ποιμήν»-Ιωαν.10,16. Περίφημα ! Είμαστε υπέροχοι, σπουδαίοι ! Δυο χιλιάδες χρόνια μετά το Χριστό, από τα εφτά δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρισα-7.500.000.000-των κατοίκων της γης, μόλις διακόσια εκατομμύρια-200.000.000-όσοι οι ορθόδοξοι, το 2,66% του όλου πληθυσμού της ακολουθεί τον Κύριο ακραιφνώς !

Κι αν αφαιρεθούν οι, «δυτικόφρονες» … μικραίνουν κι άλλο ο αριθμός και το ποσοστό.
Άφεριμ !! Άξιος ο μισθός μας, αδελφοί χριστιανοί, σε όποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος της γης. και σε όποια Εκκλησιαστική Ομολογία της Αγίας Τριάδος ! Εδώ δυστυχώς θα ταίριαζε να αναφέρει κανείς την ατάκα, «ο καημένος ο Χριστός», που παρενέβαλλε κατά καιρούς στις παραδόσεις του ο Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου Αμίλκας Αλιβιζάτος στη Θεολογική Αθηνών. Και να συμπληρώσει προσθέτοντας ασεβώς: «Του άξιζε μια καλύτερη τύχη» !

Επισήμανση 4η.

«Όταν ουν έλθη ο κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει τοις γεωργοίς εκείνοις; Λέγουσιν αυτώ, «κακούς κακώς απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα εκδώσεται άλλοις γεωργοίς, οίτινες αποδώσουσιν αυτώ τους καρπούς εν τοις καιροίς αυτών»-«Όταν, λοιπόν, έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού τι θα κάνει σ’ εκείνους τους γεωργούς; «Είναι κακοί», του λένε, «γι αυτό θα τους εξολοθρέψει με το χειρότερο τρόπο, και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς, που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους»-Ματθ.21,40.

Δεν ξέρουμε ποιοι είναι ή θα είναι «οι άλλοι γεωργοί». Από την Παραβολή όμως μπορεί να συναχθεί λίαν ευδιάκριτα και το εξής: «Όταν οι δούλοι του αγαθού εξασθενούν, το έργο των αναλαμβάνεται από άλλους δούλους, σημειωμένους με την αντίθετη σφραγίδα και η σύγχυση ξεσπά»-Π. Ευδοκίμωφ. Ίσως σ’ αυτή τη φάση να ήμαστε σήμερα, καθώς, «έξωθεν μάχαι, έσωθεν φόβοι»-«πόλεμοι απ’ έξω, ανησυχίες από μέσα»-2Κο.7,5.

Ωστόσο, δε χωρεί αμφιβολία ότι, ο Θεός συνεχίζει σταθερά το έργο του με τον τρόπο που επιλέγει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο «όπου θέλει πνεί»-«όπως ο άνεμος, έτσι και το Άγιο Πνεύμα, όπου θέλει πνέει»-Ιωαν.3,8. Και, επειδή έχουμε ειδοποιηθεί ότι: «Η βασιλεία του Θεού ουκ έρχεται μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού ώδε ή ιδού εκεί. Ιδού γαρ η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί»

-«Η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους, δε θα πούνε, ‘να εδώ είναι’ ή ‘εκεί’. Γιατί, η βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας»-Λκ.17,20-21. Καλό είναι να γίνει κάποιο «κράτει» στις διάφορες … προφητείες, μήπως κάποια ώρα τρίβουμε τα μάτια μας !

Καθώς, εις πείσμα όποιων αντίθεων δυνάμεων, αλλά και φοβικών στεναγμών πολλών χριστιανών, το Άγιο Πνεύμα εντάσσει τα πράγματα του κόσμου σε δικό του ρυθμό πορείας και ανηφορικό Γολγοθά. Τέτοιο, που σε βάθος χρόνου, όσο κι αν δεν ομολογείται, διαφαίνεται ότι τελικά, «παντί τρόπω, είτε προφάσει, είτε αληθεία Χριστός καταγγέλλεται»

«Ένα πράγμα έχει σημασία. Ότι με κάθε τρόπο, είτε με υστεροβουλία, είτε με ειλικρίνεια ο Χριστός κηρύσσεται»-Φιλπ.1,18. Και, η όντως μεγάλη κι αληθινή προφητική φωνή της Καινής Διαθήκης, μέσα από θύελλα φοβερή, μάλιστα, γενική κατά της Εκκλησίας και προσωπική, βεβαιώνει και μεγαλόπρεπα διαλαλεί, ότι η υπόθεση πάει αλλού. «Και ιδού ίππος λευκός. Και ο καθήμενος επ’ αυτόν έχων τόξον. Και εδόθη αυτώ στέφανος, και εξήλθεν νικών ίνα νικήση»-«Κοίταξα και είδα ένα άσπρο άλογο, που ο καβαλάρης του κρατούσε ένα τόξο. Του δόθηκε ένα στεφάνι νίκης, και νικητής έφυγε για νέες νίκες»-Αποκ.6,2.

Το κύριο χρέος και μέλημα όσων ως χριστιανοί πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, ιδιαίτερα, βέβαια, ημών των Ορθοδόξων είναι, «να ζούμε το Χριστιανισμό μας» ! Μακριά από θεολογικές φιοριτούρες και λόγια παχιά. Κι ας αντιστέκονται όποιες δυνάμεις του κακού, κι ας μας χτυπούν κατάστηθα.

Όχι να έχουμε φέρει τα πράγματα έτσι, που να μην απέχει πολύ από την αλήθεια η κατηγόρια: «Ο λόγος των ανθρώπων που κάθισαν με όλη τους την άνεση επάνω στο Σταυρό του Χριστού, δεν μπορεί να έχει πια καμιά απήχηση» ! Αντί, λοιπόν, «να μεριμνούμε και να τυρβάζουμε περί πολλά», ή να ανησυχούμε γιατί τάχα «υποβαθμίζεται το ύψος των χριστιανικών αρετών, όταν γίνεται αναφορά σε «κοινές αξίες» με τις θρησκειακές πλάνες», ας μεστώσουμε πρώτα οι ίδιοι σε όντως χριστιανικές αρετές, κι ας έχουμε «πάντ’ ανοιχτά παντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας» σε μερικά βασικά που ίσως μας «διαφεύγουν» !

Όπως: «Η ορθόδοξη θεολογία αφενός μεν τονίζει τη μοναδικότητα και το ασύγκριτο της Εκκλησίας, αφετέρου δέχεται ότι και εκτός αυτής είναι δυνατή η γνώση-προσθέτω και βίωση-ορισμένων βασικών θρησκευτικών αληθειών». Και τούτο γιατί: «Η δόξα του Τριαδικού Θεού-προσθέτω, που κατά την πίστη μας είναι ο μόνος υπάρχων και ο μόνος αληθινός- αγκαλιάζει το σύμπαν, τα πάντα. Και έτσι, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να απορροφήσουν κάτι από την ακτινοβολία του «Ήλιου της Δικαιοσύνης», του Θεού, και να μετάσχουν στην αγάπη του …

Ο Θεός δεν έπαυσε να φροντίζει για τον κόσμο, που Αυτός δημιούργησε. Όχι μόνο οι άνθρωποι αναζητούν το Θεό, αλλά και Εκείνος τους αναζητεί …

Ο Ιησούς Χριστός δεν απέκλεισε από το ενδιαφέρον του τον αλλόθρησκο-Σαμαρείτιδα, Χαναναία, Ρωμαίος εκατόνταρχος … Εξέφρασε το θαυμασμό του για την πίστη τους … κατά τη συζήτησή Του με τη Σαμαρείτιδα της αποκάλυψε την αλήθεια ότι ο Θεός είναι Πνεύμα-προσθέτω, και ότι ο Ίδιος είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας-«εγώ ειμί, ο λαλών σοι»Ιωάν.4,26-Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου (Γιαννουλάτου), «Ιστορία επιζώντων Θρησκευμάτων», σελ.419. Αν θέλετε προσθέστε, ίσως ή και ασφαλώς πολύ περισσότερο τον Ετερόδοξο χριστιανό !

Αυτά φυσικά προϋποθέτουν ότι ως χριστιανοί, και δει και ορθόδοξοι, έχουμε φρόνημα ταπεινό και αγάπη Χριστού για όλο τους ανθρώπους, και πιστεύουμε ακράδαντα ότι την ιστορία του κόσμου τη διαφεντεύει ο Θεός !

 

Nikoleta Kouletsiou

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.