"Να βοηθήσωμε όσους ζούν μακρυά από την πίστη και το Ευαγγέλιο να επιστρέψουν στη φάτνη της Εκκλησίας", καλεί ο Mητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ενώ έκανε αναφορά κα ιστα εθνικά θέματα λέγοντας "Καρτερία χρειάζεται και για τα εθνικά μας θέματα, αφού η χαραυγή της ειρηνικής συνυπάρξεως με τους γειτονές μας, καθυστερεί πονηρά και αδικαιολόγητα"

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος: 

Προς τον Ιερό Κλήρο
και τον ευσεβή Λαόν
της ευλογημένης Θεσσαλονίκης

Αδελφοί μου,

Επανερχόμεθα και πάλι στο χριστουγεννιάτικο, αιώνιο και ανεπανάληπτο τοπίο, «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ΔΟΞΑΣΑΤΕ…».

Μέσα σε σπήλαιο αντί για κατοικία, πάνω σε μια φάτνη αντί για λίκνο των βρεφών, με των ζώων τα χνώτα αντί για θαλπωρή φωτιάς, με τους απόμακρους ποιμένες αντί για κοντινή ανθρωπίνη συμπαράσταση, με μόνο το μητρικό φίλτρο αντί για στοιχειώδη ιατρική βοήθεια, μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και στην αποξένωση, η Θεοτόκος Μαρία «έτεκε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκον» (Μτθ. 1,25), τον Σωτήρα του κόσμου, τον Λυτρωτήν Ιησούν Χριστόν.
Όμως, του βρεφικού κλαυθμού την φωνήν εκάλυψαν οι μελωδικοί ύμνοι «στρατιάς Αγγέλων, αινούντων και λεγόντων. δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λκ. 2,13). Της μοναξιάς την σιωπή εράγισε των ποιμένων η ταπεινή επίσκεψη και η γλυκειά γονυκλισία. Το πυκνό σκοτάδι υπεχώρησε στού φωτεινού Άστρου την αναλαμπή. Καί την απλότητα του ζωντανού πίνακα της Γεννήσεως εστόλισε των σοφών Μάγων της Ανατολής η προσέλευση και η παρουσία. Εκείνη την ώρα μόνον η βουλή του ουρανίου Πατρός, εν αγίω Πνεύματι, εγνώριζε τι θα επακολουθούσε στην ιστορία του κόσμου, με την Ενανθρώπηση και την Γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού. Η ιστορία του κόσμου τέμνεται διά παντός. Η αλήθεια και το φως έχουν ανατείλει.
Τούτο το περίλαμπρο γεγονός, ποιητικά, ομολογεί ο ποιητής και μελωδός της Εκκλησίας :

«Μυστήριον ξένον, ορώ και παράδοξον!
Ουρανόν το Σπήλαιον, Θρόνον Χερουβικόν την Παρθένον,
την Φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλίθη ο Αχώρητος, Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν».

Ο Χριστός και η Εκκλησία του εμεγαλύνθησαν χάριν του κόσμου μέσα στην ιστορία, αφ’ ενός μεν με την κυριαρχία του Ευαγγελικού Λόγου που επηρέασε όλο τον κόσμο, αφ’ ετέρου δε με τις δυσεξαρίθμητες ψυχές, που με όπλα την χριστιανική πίστη και την έμπρακτη αγάπη, έφθασαν λυτρωμένες στού Ουρανού τα παλάτια, αναμένοντας μαζύ με τους επιζώντες την Δευτέρα ένδοξη Παρουσία του.

Έχουν παρέλθει δύο χιλιάδες δέκα πέντε χρόνια, και παρά τις διαιρέσεις και τα σχίσματα, ο Χριστός επηρεάζει αποφασιστικά τον ρούν της παγκόσμιας ιστορίας.

Η πανανθρώπινη κοινωνία εορτάζει πανηγυρικά το τέλος του σκότους και πανηγυρίζει το φως που εγέμισε τα πλάτη του ουρανού, με αμετακίνητο ορόσημο την Ενανθρώπηση και την Γέννηση του Χριστού. Όλα τα ανθρώπινα, όλα τα επίγεια και όλα τα ουράνια μετρώνται και αξιολογούνται πλέον με τον Χριστό. Όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος περί του Κυρίου, ο Θεός Πατήρ «πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπέρ πάντα τη Εκκλησία, ήτις εστι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρουμένου» (Εφεσ. 1,22-23).

Όπου ο εορτασμός για την έναρξη της νέας ζωής παίρνει διαστάσεις κοσμικού γεγονότος, χωρίς αναφορά στη λυτρωτική παρουσία του Χριστού για τον άνθρωπο, τόσο επιβεβαιώνεται ότι αυτός ο εορτασμός εξελίσσεται σε μια προσπάθεια φυγής από την πολυπλοκότητα, το εφήμερο και την σύγχυση της συγχρόνου ανθρωπίνης κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει διότι πολλοί άνθρωποι, και περισσότερο οι ηγέτες των χριστιανικών λαών, δεν αντελήφθησαν ότι εδώ και αιώνες «εδόθη η χάρις, ευαγγελίσασθαι εν τοις έθνεσι τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού»(Εφεσ.3,8). Ο πλούτος του Χριστού είναι η αλήθεια, η χάρις, η λύτρωση, η αιωνιότης και η δικαιοσύνη. Όλα τα άλλα πλούτη είναι κίβδηλα και προσωρινά μπροστά στα δώρα που επήγασαν από το ταπεινό Σπήλαιο της Βηθλεέμ.

Ελάτε, λοιπόν, αδελφοί μου, ευλογημένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της τοπικής Εκκλησίας μας, για να εορτάσωμε «τούτο το γεγονός» της Γεννήσεως του Κυρίου, εναποθέτοντες τα προβλήματά μας, τις αγωνίες μας και τα παράπονά μας στην πρόνοια και την αγάπη του αγίου Θεού. Ελάτε να εμπνευσθούμε από την απλότητα και την ταπείνωση του Χριστού, από την Βηθλεέμ μέχρι τον Σταυρό, για να γίνωμε και εμείς απλοί και ταπεινοί, είτε είμεθα πλούσιοι η πτωχοί, είτε κατοικούμε στην πολιτεία η στα όμορφα και γραφικά χωριά μας. Ελάτε να γεμίσωμε τις καρδιές μας με ειρήνη και αγάπη προς όλους.
Ελάτε να εξοφλήσωμε ένα χρέος που έχομε όλοι μας έναντι Θεού και ανθρώπων. Να βοηθήσωμε όσους ζούν μακρυά από την πίστη και το Ευαγγέλιο να επιστρέψουν στη φάτνη της Εκκλησίας, για να κοινωνήσουν με τον Χριστό, να λυτρωθούν με τον λόγο του, να ακολουθήσουν «τοις ίχνεσιν αυτού» (Α’Πετρ. 2,21), να σβήσουν την δίψα τους από την Σαχάρα της χωρίς Χριστόν ζωής και να νεκρώσουν τα πάθη τους. Επί πλέον να νικήσωμε το αίσθημα της ανασφάλειας που μας κατέχει, σταθμίζοντας ψύχραιμα την στάση μας απέναντι στη ζωή και τους κινδύνους που συνεπάγεται στην εποχή μας. Καρτερία χρειάζεται και για τα εθνικά μας θέματα, αφού η χαραυγή της ειρηνικής συνυπάρξεως με τους γειτονές μας, καθυστερεί πονηρά και αδικαιολόγητα.
Παρ’ όλα αυτά η ελπίδα ανατέλλει με το 2016 μετά Χριστόν και η πανανθρώπινη αναφορά στη Βηθλεέμ, τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Χριστός, ξαναγεμίζει και πάλι τις ψυχές μας με ελπίδες και οράματα. Γι’ αυτό και οι ευχές από την Εκκλησία προς όλους είναι εορτάσιμες, γνήσιες και εγκάρδιες.
Όλοι οι Έλληνες με αγάπη και σεβασμό για την Ορθόδοξη Πίστη μας και για την Ελλάδα μας, Χαρήτε μέσα στη χαρά του Ουρανού για τον νεογέννητο Χριστό μας.
Χαρήτε,
• Σείς τα παιδιά, την αθωότητά σας, τα αγγελικά μάτια σας και την καλωσύνη σας.
• Οι νέοι, την αγνότητά σας, την φρεσκάδα της ζωής και τις δημιουργικές δυνάμεις σας για να εκπληρωθούν τα ωραία όνειρά σας.
• Οι ώριμοι, τις οικογένειές σας και τους καρπούς των κόπων σας στο στίβο της ζωής.
• Οι μεγάλοι, με τους λευκούς κροτάφους, τις ρίζες που αφήνετε στις θέσεις σας, με τα παιδιά και τα εγγόνια σας η με τα καλά σας έργα.

• Οι κουρασμένοι, οι αδικημένοι και όσοι δοκιμάζεσθε από τις ατυχίες η τις συγκυρίες της συγχρόνου ζωής, Χαρήτε την υπομονή σας, την υποταγή σας στην παραχώρηση του Θεού, Χαρήτε τις ψυχές σας φωληασμένες στην αγκαλιά του Θεού. Γιά όλους υπάρχει χώρος στην απεραντοσύνη της θεικής αγάπης και του θείου ελέους. Ο Χριστός θα στείλη βοηθούς, για να μετριασθή η δοκιμασία.
Τέλος, ας ακούσωμε την προτροπή του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου: «Τεκνία μου, ταύτα γράφω υμίν ίνα μη αμάρτητε. και εάν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. και αυτός ιλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών» (Α’Ιω. 2,1).

Καλά Χριστούγεννα, αδελφοί μου,
Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα.

Ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ  

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.