Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: -Γέροντα, όλοι έχουμε Φύλακα Άγγελο;

Ναί, όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ο Θεός τού δίνει καί τόν Φύλακα Άγγελό του.

Όσοι δέν είναι βαπτισμένοι, δέν έχουν Φύλακα Άγγελο; Οι αβάπτιστοι προστατεύονται από τόν Θεό, αλλά Φύλακα Άγγελο δέν έχουν μόνον οι βαπτισμένοι έχουν. Τούς αναλαμβάνει στό Βάπτισμα καί τούς συνοδεύει σέ όλη τους τήν ζωή.

-Γέροντα, ο Φύλακας Άγγελός μας είναι συνέχεια κοντά μας; Κοντά μας είναι μάς παρακολουθεί σέ κάθε βήμα.
Πόσο κοντά μας;

Ανάλογα μέ τήν πνευματική μας κατάσταση.

Όταν, Γέροντα, αμαρτάνουμε, φεύγει;

Τότε απομακρύνεται, αλλά δέν μάς εγκαταλείπει. Όταν δίνουμε δικαιώματα στόν πειρασμό μέ τήν αμαρτωλή ζωή μας, ο Άγγελός μας δέν αποθαρρύνεται, ώστε νά μάς εγκαταλείψη, αλλά μάς παρακολουθεί θλιμμένος από μακριά.[94]

Γιατί, Γέροντα, δέν καταλαβαίνουμε τήν παρουσία του;

Γιατί ακόμη δέν καταλάβαμε ούτε τήν παρουσία τού Θεού. Τά μάτια μας είναι σκεπασμένα μέ ένα θαμπό πέπλο. Γιά νά διαλυθή τό πέπλο αυτό, χρειάζεται αγάπη καί ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος νιώθη τήν παρουσία τού Θεού, νιώθει καί τόν Φύλακα Άγγελο δίπλα του, καί τότε οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεκτικές, αλλά καί άνετες.

Η προσοχή αυτή δέν τού κάνει μαρτυρική τήν ζωή, αλλά τόν ευχαριστεί. Κινείται μέ πνευματική άνεση. Η ευλάβεια, η προσοχή πού έχει, τού γλυκαίνουν τήν καρδιά καί συνέχεια προσέχει, γιά νά μήν τού φύγη η γλυκύτητα, τήν οποία νιώθει. Ξαπλώνει συνεσταλμένα μέ σταυρωμένα τά χέρια. Κοιμάται μέ συστολή, μέ ευλάβεια σηκώνεται ήσυχα.

Όταν τού χτυπούν τήν πόρτα, δέν κοιτάζει νά συμμαζευτή είναι πάντα τακτοποιημένος. Συνέχεια φροντίζει νά μή λυπήση τόν Φύλακα Άγγελό του. Μεγάλη κατανόηση βρίσκει ο ουράνιος Φύλακας Άγγελος κοντά σέ έναν επίγειο αγγελοποιημένο άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ζή πνευματική ζωή καί κινήται σάν φρόνιμο παιδί, ο Άγγελός του δέν ταλαιπωρείται, αλλά χαίρεται δίπλα του καί στό τέλος θά επιστρέψη χαρούμενος στόν Θεό μαζί μέ τήν ψυχή, διότι η ψυχή έκανε ό,τι αναπαύει τόν Άγγελο, ό,τι αναπαύει τόν Θεό. Ξέρετε όμως τί είναι, ο Φύλακας Άγγελος νά ταλαιπωρήται χρόνια μέ μιά ψυχή, καί τελικά νά επιστρέψη στόν Θεό μέ άδεια χέρια πληγωμένος; Καί μόνο γι αυτόν τόν λόγο, από φιλότιμο γιά τόν κόπο πού κάνει ο Φύλακας Άγγελός μου, πρέπει νά αγωνισθώ, γιά νά μήν πάω στήν κόλαση.[95]

Ο Φύλακας Άγγελος μάς προστατεύει
-Γέροντα, ο Φύλακας Άγγελος μάς βοηθάει πάντοτε;

Από μάς εξαρτάται πόσο θά έχουμε τήν βοήθειά του. Άν πατήσουμε λιγάκι σέ στερεό έδαφος, μπορεί νά πατήση καί ο Άγγελος καί νά μάς γλυτώση από έναν κίνδυνο. Άν κάνουμε εμείς αυτό πού πρέπει νά κάνουμε, τότε καί ο Άγγελος θά κάνη αυτό πού πρέπει νά κάνη. Έχουν γίνει πολλά θαύματα μέ τήν βοήθεια τών Αγγέλων. Συνέβη νέοι νά γλυτώσουν ξαφνικά από αμαρτία κ.λπ. Πόση δύναμη έχει ο Άγγελος! Βοηθάει ακόμη καί μέ τήν σιωπή του. Κάποτε βρισκόμουν σέ αδιέξοδο. Από τήν στενοχώρια αισθανόμουν νά μού χτυπούν τό κεφάλι μέ σμίλη52, γιά νά μού σπάσουν τό κούτελο. Τά μάτια μου κόντευαν νά βγούν έξω, ιδιαίτερα τό δεξί. Πόνος, πόνος ανυπόφορος! Έφερνα σβούρα, σπαρταρούσα από τόν πόνο. Δέν ήξερα τί νά κάνω. Έκανα προσευχή καί ζητούσα από τόν Θεό νά βρεθή ένας τρόπος νά βγώ από τό αδιέξοδο. Καί ξαφνικά, βλέπω στόν δεξιό ώμο τόν Φύλακα Άγγελο. Ήταν ίσα μέ δώδεκα χρονών παιδάκι. Είχε ένα όμορφοστρογγυλό προσωπάκι μέ στρογγυλά ματάκια. Ένα προσωπάκι! Φεγγοβολούσε! Καί μόνο μέ τήν παρουσία του μού έφυγε καί ο πόνος καί όλα όχι από τήν χαρά, αλλά από τήν θεία Χάρη. Η χαρά δέν διώχνει τόν πόνο, έχεις τόν πόνο καί χαίρεσαι συγχρόνως, ενώ η θεία Χάρις! Μεγάλη υπόθεση! Δέν περιγράφεται! «Άν είναι έτσι, [96]είπα, όχι μέ σμίλη, αλλά μέ βαριά53 άς μέ χτυπούν στό κεφάλι!». Άξιζε νά μού σπάσουν τό κεφάλι, καί μόνο γι αυτό. Μετά βρέθηκε καί η λύση, πού ανθρωπίνως δέν υπήρχε.

-Σάς μίλησε, Γέροντα;
Όχι, μόνο μέ κοιτούσε.

-Γέροντα, όταν βλέπης τόν Άγγελο, βλέπεις τήν μορφή του αλλά στήν πραγματικότητα πώς είναι; Τόν βλέπεις σάν νά έχη ύλη;

Είναι κάτι πολύ λεπτό Ποτέ νά μήν ξεχνούμε ότι ο Φύλακας Άγγελός μας αοράτως βρίσκεται πάντα κοντά μας, μάς φρουρεί καί μάς προσέχει. Χρειάζεται όμως κι εμείς νά προσέχουμε τήν ζωή μας καί νά μήν αμαρτάνουμε.

52 Σμίλη: Μεταλλικό αιχμηρό εργαλείο πού χρησιμοποιείται γιά τήν λάξευση μαρμάρων ή λίθων.
53 Βαριά: Μεγάλο καί βαρύ σιδερένιο σφυρί γιά τήν κατεργασία σιδήρου καί γιά σπάσιμο πέτρας, βράχων, μπετόν κ.λπ.

Από το Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ «Περί Προσευχής» σελ.47-48
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ὁ Φύλακας Ἄγγελος βρίσκεται δίπλα μας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.