12 απόστολοι
Ο απόστολος Παύλος στην Α΄ Κορινθίους 15/ιε: 3-8 γράφει τα εξής: ''Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς,
4 και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς,
5 και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα·
6 μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς διά μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν έως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν·
7 έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους αποστόλους·
8 τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ ως εις έκτρωμα".

Γιατί αναφέρεται η φανέρωση τού Χριστού στους 12 μαθητές; Ποιος ήταν ο Δωδέκατος;

Κατ’ αρχήν να πούμε ότι ο Κηφάς δεν εξαιρείται από τους 12 μαθητές, επειδή η προηγούμενη φράση αναφέρεται στη φανέρωση του Κυρίου ΜΟΝΟ στον Κηφά. Στην επόμενη φράση ξεκαθαρίζει, ότι αμέσως μετά φάνηκε ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 12, (μέσα στους οποίους βεβαίως ήταν και ο Κηφάς), αλλά αυτή τη φορά ήταν όλοι μαζί, και όχι μόνος του ο Κηφάς. Ο Κηφάς δηλαδή τον ξαναείδε όταν ήταν μαζί με τους άλλους Αποστόλους.

Παρ’ όλα αυτά όμως, το ερώτημα παραμένει: Αφού ο Ιούδας ΗΔΗ είχε αυτοκτονήσει, γιατί αναφέρεται η φανέρωση τού Χριστού στους “12” μαθητές, και όχι στους “11”, αφού ήταν πλέον Ένδεκα;

Στην αφήγηση τού 1ου κεφαλαίου τών Πράξεων τών Αποστόλων, αναφέρεται ότι μετά τον θάνατο τού Ιούδα οι Απόστολοι εξέλεξαν έναν νέο Απόστολο στη θέση τού Ιούδα, τον Ματθία, ως 12ο Απόστολο. Όμως φαίνεται ότι ο Ματθίας δεν είχε ακόμα εκλεγεί και κληρωθεί μεταξύ των 12 μαθητών. Αν και για το χρόνο τής κλήρωσης, η Αγία Γραφή λέει: «κατά τις ημέρες αυτές», τις ημέρες δηλαδή που αναφέρονται στην προ της Πεντηκοστής χρονική περίοδο, φαίνεται μάλλον παράξενο να έκαναν κλήρωση, όσο ο Κύριος ήταν ακόμα ανάμεσά τους, και θα μπορούσε να τους έχει πει ο Ίδιος ποιον προτιμάει για τη 12η θέση. Και ακόμα, η αναφορά για τη φανέρωση του Κυρίου στους 12 μαθητές, ήταν σε πολύ πιο πρώιμη εποχή, στις πρώτες μέρες της Ανάστασης, ενώ ο Ματθίας κληρώθηκε πολύ αργότερα.

Το σημαντικότερο όμως που δείχνει ότι ο Ματθίας δεν είχε ακόμα κληρωθεί, είναι το χωρίο Πράξεις 1/α: 13, όπου ΜΕΤΑ την Ανάληψη του Κυρίου, γράφει τα ονόματα των 11 Αποστόλων που επέστρεψαν από το γεγονός της Ανάληψης: «Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο, όπου είχαν το κατάλυμα, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, και ο Σίμωνας ο Ζηλωτής, και ο Ιούδας τού Ιακώβου». Σαφέστατα λοιπόν, αν ο Απόστολος Ματθίας είχε κληρωθεί ήδη, θα αναφερόταν ανάμεσά τους, κάτι που δεν γίνεται στο χωρίο.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι μαθητές στην πραγματικότητα ήταν μόνο οι εναπομείναντες 11, καταλήγουμε στο εξής ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ:

Ο αριθμός 12, όπως είναι γνωστό, έχει ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. Οι 12 Μαθητές, είναι κάτι αντίστοιχο με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Γι’ αυτό και γίνεται ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ από τους Αποστόλους, μετά το θάνατο του Ιούδα, να διατηρηθεί ο αριθμός αυτός, με την εκλογή του Ματθία.

Ας προσέξουμε λοιπόν τι λέει περί της εκλογής του Ματθία:

«20 Επειδή, είναι γραμμένο στο βιβλίο των Ψαλμών: «Ας γίνει η κατοικία του έρημη, και ας μη υπάρχει κάποιος που να κατοικεί σ’ αυτή», και: «Άλλος ας πάρει την επισκοπή του».

21 Πρέπει, λοιπόν, από τους άνδρες, που συμπαραβρέθηκαν μαζί μας καθόλο τον καιρό, κατά τον οποίο ο Κύριος Ιησούς μπήκε και βγήκε ανάμεσά μας, 22 αρχίζοντας από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε από μας, ένας από τούτους να γίνει μαζί μας μάρτυρας της ανάστασής του.

23 Και έστησαν δύο, τον Ιωσήφ, τον ονομαζόμενο Βαρσαβά, που αποκλήθηκε Ιούστος, και τον Ματθία. 24 Και αφού προσευχήθηκαν, είπαν: Εσύ, Κύριε, καρδιογνώστη όλων, ανάδειξε έναν από τούτους τούς δύο, που τον διάλεξες, 25 για να πάρει τη μερίδα αυτής της διακονίας και αποστολής, από την οποία ο Ιούδας ξέπεσε για να πάει στον τόπο του. 26 Και έδωσαν τους κλήρους τους· και ο κλήρος έπεσε στον Ματθία, και συγκαταψηφίστηκε μαζί με τους έντεκα αποστόλους»

Ο Απόστολος Ματθίας λοιπόν, επιλέχθηκε (μαζί με τον Ιούστο) για την κλήρωση, ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ από την αρχή ΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ως ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ!!!

Όταν όμως μιλάμε για «Μάρτυρα της Αναστάσεως», μιλάμε για ΑΥΤΟΠΤΗ μάρτυρα, και όχι από δεύτερο χέρι. Γι’ αυτό άλλωστε επιλέχθηκαν οι δύο αυτοί. Επειδή ήταν και ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Αυτό δείχνει προφανέστατα, ότι όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος το παράμενο χωρίο που εξετάζουμε ότι: «και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα», στην παρέα ήταν ΚΑΙ Ο ΜΑΤΘΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΟΥΣΤΟΣ, έστω και αν δεν αναφέρονται. Γιατί αφού οι 12 ήταν οι ΕΠΩΝΥΜΟΙ 12 Απόστολοι, (υπήρχαν και άλλοι 70), αυτοί αναφέρονται, με τον αριθμό 12 που τους ξεχώριζε και τους διαφοροποιούσε από τους άλλους Αποστόλους. Είχαν μια ειδική Επισκοπή.

Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, ας πούμε ένα παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι οι 300 της Βουλής συνεδριάζουν. Και στη συνεδρίαση φυσικά υπάρχουν και πλήθος δημοσιογράφοι, και άλλοι παρατηρητές. Αν όμως γίνει κάποιο αξιοσημείωτο γεγονός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και το δουν οι 300 της Βουλής ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ του χώρου, την άλλη ημέρα οι εφημερίδες θα λένε: «Το είδαν οι 300 της Βουλής». ΣΚΕΤΟ. Δεν θα πουν «και οι Δημοσιογράφοι, και οι καθαρίστριες». Θα επικεντρωθούν στους ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ της Βουλής. Αλλά θα το έχουν δει και άλλοι!

Επίσης, από το παράδειγμα αυτό προκύπτει και το εξής πολύ σημαντικό: Οι εφημερίδες θα γράψουν «οι 300 της Βουλής», έστω και αν κάποιοι απ’ αυτούς απουσιάζουν για διάφορες αιτίες! Το «300» είναι το όνομά τους πλέον! Έστω και αν δεν είναι πάντα εκεί και οι 300.

Ακόμα λοιπόν και αν υποθέσουμε ότι ο Απόστολος Ματθίας και ο Ιούστος έλειπαν εκείνη την ημέρα, που ο Κύριος φανερώθηκε «στους 12», αυτό δεν αλλάζει κάτι, ως προς το όνομά τους. Είναι «οι 12 Μαθητές», έστω και αν για λίγες ημέρες έμειναν 11. Και αυτό έσπευσαν να το διορθώσουν άμεσα, μετά την αναχώρηση του Κυρίου. (Μάλλον όμως ΔΕΝ έλειπαν).

Κάτι παρόμοιο έχουμε και με τις «12 φυλές του Ισραήλ[*]». Ας θυμηθούμε ότι ο 12ος γιος του Ιακώβ είναι ο Ιωσήφ. Αλλά ΦΥΛΗ ΙΩΣΗΦ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ! Αντιθέτως, τα ΔΥΟ παιδιά του Ιωσήφ, ο Ευφραϊμ και ο Μανασσής, σχημάτισαν δύο διαφορετικές φυλές! Άρα έχουμε 13 φυλές στον Ισραήλ, έστω και αν αναφέρονται ως 12 φυλές, για τους ίδιους συμβολικούς λόγους με τους 12 Αποστόλους.

Ας δούμε για παράδειγμα πώς αναφέρονται στην Π.Δ. οι φυλές του Ισραήλ στους Αριθμούς 1/α: 21-47:

“21 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ρουβήν ήσαν τεσσαράκοντα εξ χιλιάδες και πεντακόσιοι…
23 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Συμεών ήσαν πεντήκοντα εννέα χιλιάδες και τριακόσιοι…
25 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Γαδ ήσαν τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες και εξακόσιοι πεντήκοντα…
27 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ιούδα ήσαν εβδομήκοντα τέσσαρες χιλιάδες και εξακόσιοι…
29 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ισσάχαρ ήσαν πεντήκοντα τέσσαρες χιλιάδες και τετρακόσιοι…
31 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ζαβουλών ήσαν πεντήκοντα επτά χιλιάδες και τετρακόσιοι.
33 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Εφραΐμ ήσαν τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι…
35 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Μανασσή ήσαν τριάκοντα δύο χιλιάδες και διακόσιοι…
37 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Βενιαμίν ήσαν τριάκοντα πέντε χιλιάδες και τετρακόσιοι…
39 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Δαν ήσαν εξήκοντα δύο χιλιάδες και επτακόσιοι…
41 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Ασήρ ήσαν χιλιάδες τεσσαράκοντα μία και πεντακόσιοι…
43 οι απαριθμηθέντες εκ της φυλής Νεφθαλί ήσαν πεντήκοντα τρεις χιλιάδες και τετρακόσιοι…
47 Οι Λευΐται όμως, κατά την φυλήν των πατέρων αυτών, δεν απηριθμήθησαν μεταξύ αυτών.”

Ειδικότερα στο εδάφιο 47 λέει: «Οι Λευίτες, όμως, σύμφωνα με τη φυλή των πατέρων τους, δεν απαριθμήθηκαν ανάμεσα σ’ αυτούς». Άρα έχουμε 13 και όχι 12 φυλές. Αλλά τις λέμε: 12.

Ακόμα πιο ενδεικτικά, ας δούμε πώς αναφέρονται οι φυλές στην Αποκάλυψη 7/ζ 4-8:

«4 Και άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων· 144.000 ήσαν σφραγισμένοι από κάθε φυλή των γιων Ισραήλ· 5 από τη φυλή τού Ιούδα, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Ρουβήν, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Γαδ, 12.000 σφραγισμένοι· 6 από τη φυλή τού Ασήρ 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Νεφθαλείμ, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Μανασσή, 12.000 σφραγισμένοι· 7 από τη φυλή τού Συμεών, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Λευί, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Ισσάχαρ, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Ζαβουλών, 12.000 σφραγισμένοι· 8 από τη φυλή τού Ιωσήφ, 12.000 σφραγισμένοι· από τη φυλή τού Βενιαμίν 12.000 σφραγισμένοι.»

Πού είναι εδώ ο Δαν; Και πώς υπάρχει ο Ιωσήφ, αντί για τον γιο του τον Ευφραϊμ, ενώ υπάρχει ο άλλος γιος του ο Μανασσής; Και γιατί συμπεριλαμβάνεται εδώ ο Λευί, που δεν συμπεριλαμβάνεται στις φυλές της Π.Δ. ως Ιερατική τάξη χωρίς δικαιώματα ιδιοκτησίας;

Βλέπουμε λοιπόν, ότι τελικά αυτό που έχει σημασία εδώ, είναι Ο ΑΡΙΘΜΟΣ (που αποβαίνει αντιπροσωπευτικό όνομα), και όχι κατ’ ανάγκην το ακριβές περιεχόμενό του. Έτσι ώστε να έχουν σημασία συμβολισμοί όπως οι 24 Πρεσβύτεροι της Αποκάλυψης (εκπρόσωποι των 12 φυλών της Π.Δ. και των 12 Αποστόλων της Κ.Δ. κατ’ αντιστοιχίαν), και οι «12 Πυλώνες» ή οι «12 καρποί ένθεν και ένθεν του δένδρου της ζωής» στο 22ο κεφ. της Αποκάλυψης, και πολλά ακόμα.

Γιώργος Λακαφώσης
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.