ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ ή ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ: Για το όνομα Παναγία Γοργοϋπήκοος. Πολλοί πεπαιδευμένοι αμφισβήτησαν το όνομα Γοργοϋπήκοος και επέμεναν ότι ονομάζεται Γοργοεπήκοος. Όμως, στην χειρόγραφη παράδοση της Μονής, την οποία υποστηρίζει και ο άγιος Νικόδημος, φέρεται ως Γοργοϋπήκοος. Αυτό το όνομα θέλησε να δώσει η Παναγία στην εικόνα Της. Του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου.

Ο λόγος για τον οποίο, όταν εγκαταλείψαμε την μονή Προυσού, εγκαταβιώσαμε στην Ιερά μονή Δοχειαρίου ήταν η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπηκόου, την οποία ιδιαίτερα ευλαβούντο οι Κολλυβάδες και απ’ όπου πέρασαν άφησαν εικόνες – αντίγραφα και διηγήσεις των θαυμάτων Της.

Ως διάδοχοι των Κολλυβάδων, από τους Γεροντάδες μας, Αμφιλόχιο Πάτμιο και Φιλόθεο Λογγοβαρδίτη, προτιμήσαμε να ασκήσουμε την μοναχική πολιτεία στις αγαπητές αυλές της Γοργοϋπηκόου, παρά την εγκατάλειψη και την ανέχεια της Μονής. Συναντήσαμε, βέβαια, πολλές δυσκολίες. Κάποιες απ’ αυτές σχετίζονται με την εικόνα της Γοργοϋπηκόου.

Παναγία Γοργοεπήκοος ή Γοργοϋπήκοος;

Πρώτα πρώτα για το όνομα Παναγία Γοργοϋπήκοος. Πολλοί πεπαιδευμένοι αμφισβήτησαν το όνομα Γοργοϋπήκοος και επέμεναν ότι ονομάζεται Γοργοεπήκοος. Όμως, στην χειρόγραφη παράδοση της Μονής, την οποία υποστηρίζει και ο άγιος Νικόδημος, φέρεται ως Γοργοϋπήκοος. Αυτό το όνομα θέλησε να δώσει η Παναγία στην εικόνα Της.

Οι φιλόθεες αδολεσχίες αμφισβητούν το θαύμα και τα γενόμενα στον χώρο της Εικόνος. Εμείς λοιπόν, Γοργοϋπήκοο την παραλάβαμε και Γοργοϋπήκοο την ονομάζουμε και την ψάλλουμε και την μεγαλύνουμε. Και αφήνουμε τους φιλολογούντες στις ερεσχελίες τους και στην κλονισμένη πίστη τους, στο μεγάλο θαύμα της θεραπείας του τυφλωθέντος μοναχού για την ασέβειά του να μαυρίζει το πρόσωπο της Παναγίας.

Δεύτερη δυσκολία ήταν όσον αφορά την παράκληση Παναγίας της Γοργοϋπηκόου. Στο πανάγιο όνομά Της υπάρχουν τρεις παρακλήσεις.

  1. Μία με ικετευτικό και παραμυθητικό χαρακτήρα, ποίημα Ιωάννου μοναχού, σύμφωνα με το «Υγράν διοδεύσας»,
  2. μία θριαμβευτική του αγίου Νικοδήμου του Ναξίου, στους ίδιους ειρμούς,
  3. και μία άλλη, του ιδίου, σύμφωνα με το «Αρματηλάτην Φαραώ».

 

Η πρώτη από αυτές ήταν η μόνη γνωστή και την χρησιμοποιούσε ανέκαθεν το μοναστήρι. Ήταν μάλιστα τυπωμένη σε βιβλιαράκια και εψάλλετο από τους χριστιανούς.

Γνωρίζετε τι είναι ο Παρακλητικός Κανών;

«Τον πολλά μογήσαντα, τον αόκνως συλλέξαντα, τον ηδυμόλπως ασαντα, εξ αγάπης πολλής και χρέους και τιμής, ως νυκτικόρακα αγρυπνούντα, ως καλλικέλαδον αηδόνα αγλαίζουσαν, Συ, η Γοργώς Υπακούουσα, πρόσδεξαι• τον θύτην του Υιού Σου και λειτουργόν, τον αλεξήσαντα τα του βίου τερπνά και ηδέα δι’ Αυτόν τον μόνον εράσμιον Χριστόν. Τον επίκλην καλούμενον Αλέξιον, τον ταπεινόν ιερουργόν μη παρίδης συν τοις λοιποίς προς Σε κράζοντα, Γοργοϋπήκοε βοηθέ, αλλά μεσίτευσον εν τάχει υπέρ αυτού και των ακουόντων τα μελωδήματα ταύτα τα υπ’αυτού διά Σε συλλεγέντα. Παράσχου δε πάσιν ημίν τα προς σωτηρίαν αιτήματα, Μήτερ Θεού, η Παναγία ημών».

Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (0)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.