Του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

Η ιστορική ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου ήταν το μόνο απάτητο κομμάτι της Πελοποννήσου από το δολοφονικό μάτι των Τούρκων κατακτητών μας και δή και από τον σκληρό και αιμοβόρο Ιμπραήμ Πασά.

Ήλθε, λοιπόν, και η ώρα του Μεγάλου Σπηλαίου! Με 10.000 μαχητές, μεταξύ των και πολλοί προσκυνημένοι, με αρχηγό τους τον περίφημο Νενέκο, o Ιμπραήμ ήλθε και στρατοπέδευσε απέναντι από την ιστορική Μονή. 

Θεωρώντας εύκολη λεία την Μονή και τους 100 περίπου Μοναχούς της εθεώρησε καλό, με μια επιστολή του, να τους καλέση να παραδοθούν, ώστε να αποφευχθή μια εκ των προτέρων χαμένη γι’ αυτούς μάχη. Έτσι όμως εδόθη η ευκαιρία για να φανή για μια ακόμη φορά όχι μόνο το υψηλό φρόνημα των Μοναχών, αλλά και την ανεπανάληπτη προσφορά της Εκκλησίας στην Ελληνική Πατρίδα μας! Κάτι, το οποίον οι άθεοι Κυβερνήτες της αριστεράς κουλτούρας σήμερα το λησμονούν!  

Σας παραθέτουμε την επιστολή του Ιμπραήμ Πασά πρός τους Μοναχούς.

Ευγενέστατε ηγούμενε και επίλοιποι παπάδες και καλόγεροι Μεγάλου Σπηλαίου.
Σας σημειώνω ότι είμεθα φερμένοι με τον υψηλότατον Ιμβραήμ Πασάν αφέντη μας εις κάμπον Καλαβρύτων εδώ και τέσσαρες ημέρες προτηνότερα και έχομεν μεγάλας ορδινίας και ετοιμασίας δια την πολιορκίαν Μοναστηρίου Μεγάλου Σπηλαίου. Και ως τάχυ προσμένομεν να μας έλθουν και τόπια και αι μπόμπες και αρκετά σύνεργα δια μήνες και έπειτα από μία ή και δυό ημέρας να ρίξωμεν τα αρδιά μας περί πολιορκίας του μοναστηρίου. Και εις αυτά τα μέρη, δια τούτο σας φανερώνω ότι να λυπηθήτε το μοναστήρι σας να μην τύχη και χαλάση και ο,τι εις τον άλλον καιρόν δεν εχάλασε μην τύχη και χαλάση τώρα. Και μάλιστα οι πλέον άγνωθοι από λόγου σας ήρθαν και προσεκύνησαν εις αφέντη μας και εγλύτωσαν τα χωριά τους. Και τόσον λαό και την ζωήν τους και το πράγμα τους. Λοιπόν του λόγου σας είσθε γνωστικότεροι από εκείνους και θέλει στοχασθήτε το κάθε πράγμα καλλίτερα. Παρά πάνω δεν σας γράφω θέλει πληροφορηθήτε και από το γράμμα του φίλου μου του Φωτήλα, θέλει σας συμβουλεύση ο ίδιος. 

Ηγούμενε, θέλει στοχασθής τούτο το κίνημα των Ρωμαίων δεν θέλει εύγη σε κεφάλι, λοιπόν σαν φρόνιμος οπού είσαι στοχάσου βαθειά πως δεν ευρίσκεις καλό τέλος και θα είσαι νικημένος. Θέλεις ηξεύρη ότι αυτό όπου σας γράφω, το γράφω μετά του υψηλοτάτου αφέντη μας τον ορισμόν, και να με αποκριθήτε εις τα όσα σας γράφω.

ΣΑΜΗ ΕΦΕΝΤΗΣ
ΣΕΓΝΕΖΤΙΠΗ ΕΦΕΝΤΗΣ 

Τη 21η Ιουνίου 1827

Και τώρα διαβάστε την υπερήφανη απάντηση Μοναχών του Μεγ. Σπηλαίου προς τον αιμοβόρο κατακτητή.

 Υψηλότατε αρχηγέ των Οθωμανικών αρμάτων, χαίρε.
Ελάβαμεν το γράμμα σου και είδομεν τα όσα γράφεις, ηξεύρομεν πως είσαι εις τον κάμπον των Καλαβρύτων πολλάς ημέρας και ότι έχεις όλα τα μέσα του πολέμου. Ημείς δια να προσκυνήσωμεν είναι αδύνατον, διότι είμεθα ορκισμένοι εις την πίστιν μας, η να ελευθερωθώμεν η να αποθάνωμεν πολεμούντες και κατά το χαΐνι μας δεν γίνεται να χαλάση ο ιερός όρκος της πατρίδος μας. Σε συμβουλεύουμε όμως να υπάγης να πολεμήσης σε άλλα μέρη, διότι, αν έλθης εδώ να μας πολεμήσης και μας νικήσης, δεν είναι μεγάλον κακόν, διότι θα νικήσης παπάδες, αν όμως νικηθής, το οποίον ελπίζομεν άφευκτα, με την δύναμιν του Θεού, διότι έχομεν και θέσιν δυνατήν και θα είναι εντροπή σου και τότε οι Έλληνες θα εγκαρδιωθούν και θα σε κυνηγούν πανταχού. Ταύτα σε συμβουλεύομεν και ημείς, κάμε ως γνωστικός το συμφέρον σου, έχομεν και γράμματα από την βουλήν και από τον αρχιστράτηγον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, ότι εις πάσαν περίπτωσιν πολλήν βοήθειαν θα μας στείλη, παλληκάρια και τροφάς και ότι, η θα ελευθερωθώμεν τάχιστα, η θα αποθάνωμεν κατά τον ιερόν όρκον της Πατρίδος.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Ηγούμενος
 και οι συν εμοί Παπάδες και Καλόγεροι
Τη 22α Ιουνίου 1827, Μέγα Σπήλαιον

Η συνέχεια εδόθη με τα όπλα! Οι Μοναχοί, εκατό (100) περίπου κατά την εποχή εκείνη, με εντολή του Ηγουμένου τους, έβγαλαν τα ράσα τους, εφόρεσαν φουστανέλλες, επήραν τα όπλα και άρχισαν την άμυνα! 100 αγωνιστές της ελευθερίας εναντίον 10.000 επιτιθεμένων του Τούρκου κατακτητή!Αρχιστράτηγος από την πλευρά των Μοναχών η Υπέρμαχος Στρατηγός η Υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν η 24η Ιουνίου του 1827! Μια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ της Ελληνικής ιστορίας! 

Ας σημειωθή, ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, προνοώντας, είχεν αποστείλει εγκαίρως στην περιοχή μια δύναμη απο 600 άνδρες-αγωνιστές. Οι οποίοι όμως, όταν είδαν το πλήθος των μαχητών του Ιμπραήμ Πασά έσπευσαν να κρυφθούν!!! Όταν όμως είδαν τους Μοναχούς του Μεγάλου Σπηλαίου να ρίπτωνται στη μάχη, ένοιωσαν ντροπή, οπότε ξεχύθηκαν και αυτοί στη μάχη. «Κοκκίνισαν, ξεροκατάπιαν από ντροπή, βλέποντας τους Μοναχούς ανεβασμένους σε δένδρα κλπ. να αμύνωνται» σημειώνει ο ιστορικός Φωτάκος, και ρίχτηκαν στη μάχη!

Αποτέλεσμα; Οι Μοναχοί ενίκησαν τον Ιμπραήμ Πασά! Και αυτή ήταν η τελευταία Μάχη κατά του τούρκου κατακτητή. Μια μεγάλη Μάχη διά της οποίας επισφραγίσθηκε η απελεθέρωσις της Πατρίδος μας! Η μάχη για την ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 400 ΧΡΟΝΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, λοιπόν, άρχισε στην ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας στις 21 Μαρτίου 1821, επισφραγίσθηκε δε με την μεγάλη Μάχη της επίσης ιστορικής Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στις 24 Ιουνίου 1827! Δόξα τω Θεώ.

Πρό ολίγων ημερών, την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016, ο Θεός μας αξίωσε να απολαύσουμε την αναπαράσταση της Μάχης του Μεγάλου Σπηλαίου χάρις στην εργώδη προσπάθεια του Προέδρου κ. Δημ. Βαρβιτσιώτη και των λοιπών Μελών του Δ.Σ. της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως και με την συμβολή των τοπικών πολιτιστικών Συλλόγων της Επαρχίας των Καλαβρύτων. Η αναπαράσταση εγινε στον αύλειο χώρο της Μονής καί είχε τεράστια απήχηση στις καρδιές όλων μας. Η συμβολή του Δήμου Καλαβρύτων διά του Δημάρχου κ. Γεωργίου Λαζουρά, υπήρξε κεφαλαιώδους σημασίας! 

Προσκυνώ, μεγαλύνω, δοξάζω και υπολίνομαι ευλαβικά ένώπιον της Υπερευλογημένης Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας, της Θεομήτορος, διότι με αξίωσε και αυτής της δωρεάς. Έπειτα από 54 τόσα χρόνια η αναπαράσταση της Μάχης του Μεγάλου Σπηλαίου επαναλαμβάνεται από σήμερα και θα συνεχίση πλέον να επαναλαμβάνεται κατ΄ έτος για να υπενθυμίζη στους νεώτερους Έλληνες τη μεγάλη, την ανυπολόγιστη προσφορά της Μητρός Εκκλησίας στην αναγέννηση και την συντήρηση της Ελλάδος! Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.

Αίγιον, 24 Ιουνίου 2016 

Γιώργος Λακαφώσης

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.