Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, περιγράφεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον Κεφ.1: 26-38: ως ακολούθως:

“Εν δε τω μηνί τω έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ω όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. Και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού ευλογημένη συ εν γυναιξίν. η δε ιδούσα διεταράχθη επί τω λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος.
Και είπεν ο άγγελος αυτή Μη φοβού, Μαριάμ εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυίδ του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος.είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον
Πως έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού. και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνεληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στείρα ότι ουκ αδυνατήσει παρά τω Θεώ παν ρήμα.
Είπεν δε Μαριάμ, Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου. και απήλθεν απ’ αυτής ο άγγελος“.

Δείτε παρακάτω ζωγραφιές με θέμα τον Ευαγγελισμός της Θεοτόκου:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

τεσσερα.jpg

πεντε.jpg

εξι.jpg

εφτα.jpg

οχτω.jpg

εννια.jpg

δεκα.jpg

εντεκα.jpg

δωδεκα.jpg

δεκατρια.jpg

δεκατεσσερα.jpg

δεκαπεντε.jpg

δεκαεξι.jpg

δεκαεφτα.jpg

δεκαοχτω.jpg

δεκαεννια.jpg

εικοσι.jpg

εικοσιενα.jpg

εικοσιδυο.jpg

εικτρια.jpg

εικτεσσερα.jpg

 

Marios Kalogeropoulos

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.