Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες.

Στο κείμενο που ακολουθεί, οι παλαιοί γέροντες του Αγίου Όρους, μαζί με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, μοιράζονται τη σοφία τους για τη δύναμη του ψαλτηρίου του Δαυίδ, όπου αποτελεί ένα πανίσχυρο όπλο ενάντια σε κάθε κακό.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τον Ψαλμό ΞΘ’ (69) ως έναν από τους πιο ισχυρούς ψαλμούς. Σύμφωνα με τους άγιους πατέρες, η απαγγελία αυτού του ψαλμού κάθε πρωί απομακρύνει κάθε κακό και προστατεύει από τους κακόβουλους.

Ακολουθεί ολόκληρος ο ψαλμός:

Η Προσευχή

Ψαλμός ΞΘ’ (69)

Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι, οι λέγοντές μοι: Εύγε, εύγε.

Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί Σοί, πάντες οι ζητούντες σε, ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν Σου. Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου, και ρύστης μου ει Συ, Κύριε, μη χρονίσης.

Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.