Άγιος Παΐσιος: – Γέροντα, σε πόσο καιρό θα συμβούν αυτά τα γεγονότα;

– Εξ αιτίας σου και εξ αιτίας μου καθυστερούν, για να αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μάς κάνει υπομονή ο Θεός, γιατί, αν συμβούν τώρα, εγώ και εσύ θα πάμε χαμένοι.

Δεν αναφέρεται πουθενά στην διδασκαλία του Χριστού συγκεκριμένος χρόνος6. Λέει όμως η Γραφή ότι τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή τους7.

Να είμαστε πάντα έτοιμοι και θα τα δούμε,όταν θα πλησιάση ο καιρός. Τότε θα είμαστε πιό σίγουροι.

«Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα τοις νήφουσι»8, λέει ο Άγιος Ανδρέας Καισαρείας.

Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που στο εξώφυλλο είχε τρία μεγάλα εξάρια! Έ,τούς αφιλότιμους!

Το κάνουν για να παρουσιάσουν όμορφα το έξι και να εξοικειωθή ο κόσμος με αυτό. Έτσι σιγά‐σιγά θα έρθη και το σφράγισμα.

– Γέροντα, και οι σούστες που ράβουν στα ρούχα πουλιούνται πάνω σε κάτι χαρτιά που έχουν τον αριθμό 666.

– Βρέ τον διάβολο! Στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βάλει από καιρό. Τώρα και στις σούστες!

Πολλοί το 666 το βάζουν σαν φίρμα, για να προτιμούν τα δικά τους προϊόντα. Ο ένας να υποστηρίζη τον άλλο.

Δηλαδή το 666 να παίρνη το 666. Έχει γραφή ότι, όταν κυκλοφορήση η παράσταση με το φίδι να τρώη την ουρά του, θα σημαίνη ότι οι Εβραίοι θα έχουν καταλάβει όλον τον κόσμο.

Τώρα το έχουν βάλει σε μερικά χαρτονομίσματα. Το 666, τί Κίνα, τί Ινδία έχει πιάσει!

– Πως ξέρουν και βάζουν αυτόν τον αριθμό, Γέροντα;

– Ήξερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τί θα κάνη ο διάβολος, όπως και οι Προφήτες προφήτευσαν ότι θα πωλήσουν τον Χριστό για «τριάκοντα αργύρια»9, ότι θα Τον ποτίσουν ξίδι10, θα διαμερίσουν τα ιμάτιά Του11.

Πρίν από δύο χιλιάδες χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θα σφραγίζωνται με τον αριθμό 666.«Ο έχων νούν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου· αριθμός γάρ ανθρώπου εστί· και ο αριθμός αυτού χξς´»12.

Το 666 για τους Εβραίους είναι σύμβολο οικονομίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, επέβαλαν μια συγκεκριμένη φορολογία στα έθνη που υποδούλωσαν με διάφορους πολέμους.

Η ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού13. Τώρα, για να υποτάξουν όλον τον κόσμο, βάζουν πάλι αυτόν τον παλιό φορολογικό αριθμό, που συνδέεται με το ένδοξο παρελθόν τους.

Γιʹ αυτό δεν θέλουν να τον αντικαταστήσουν με άλλον αριθμό. Το 666 δηλαδή είναι το σύμβολο του μαμωνά. Το πήραν από τα σταθμά του χρυσού – δεν ήξεραν αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη –, αλλά δεν παύει να είναι μαμωνάς.

Το Ευαγγέλιο όμως λέει «ή Χριστό η μαμωνά». «Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά»14.Τα πράγματα προχωρούν κανονικά. Στην Αμερική τα σφραγισμένα σκυλιά εκπέμπουν με τον πομπό καί, τάκ, τα βρίσκουν.

Έτσι ξέρουν το κάθε σκυλί που βρίσκεται. Όσα σκυλιά δεν έχουν την μάρκα τους και είναι αδέσποτα τα σκοτώνουν με ακτίνες λέιζερ. Μετά θα αρχίσουν να σκοτώνουν και τους ανθρώπους.

Τόννους ψάρια έχουν σφραγίσει και τα παρακολουθούν από τον δορυφόρο σε ποιό πέλαγος είναι! Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μια αρρώστια, για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό καί, για να το κάνη κανείς, θα τον σφραγίζουν.

Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο και άλλοι στο χέρι! Αργότερα, όποιος δεν θα είναι σφραγισμένος με τον αριθμό 666 δεν θα μπορή ούτε να πουλά ούτε να αγοράζη η να παίρνη δάνειο, να διορίζεται κ.λπ.

Μού λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστος με αυτό το σύστημα θέλησε να πιάση όλον τον κόσμο καί, άμα δεν είναι κανείς στο σύστημα, δεν θα μπορή να δουλέψη κ.λπ., είτε κόκκινος είτε μαύρος είτε άσπρος, όλοι δηλαδή.

Θα επιβληθή έτσι με ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχη την παγκόσμια οικονομία, και μόνον όσοι θα έχουν δεχθή το σφράγισμα, το χάραγμα με τον αριθμό 666, θα μπορούν να έχουν εμπορικές συναλλαγές.

Τί θα πάθουν όμως οι άνθρωποι που θα σφραγίζωνται!… Μού έλεγε κάποιος ειδικός ότι με τις ακτίνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οι άνθρωποι που θα σφραγισθούν θα τραβούν τις ακτίνες του ήλιου και θα πάθουν τέτοια ζημιά, που θα μασούν την γλώσσα τους από τον πόνο15.

Όσοι δεν σφραγισθούν, θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους, γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγισθούν θα τους βοηθήση. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό!

– Γέροντα, πότε θα τους βοηθήση; Μετά;

– Όχι, τότε.

– Αφού, Γέροντα, δεν θα μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν, πως θα περάσουν καλύτερα;

– Να δής, ο Θεός ξέρει έναν τρόπο, τον ξέρω και εγώ αυτόν. Λοιπόν…, με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα και μού έστειλε μετά τό… τηλεγράφημα. Ο Θεός πως μας οικονομάει, πώ! πώ!

– Γέροντα, γιατί το σφράγισμα λέγεται και χάραγμα;

– Γιατί δεν θα είναι επιφανειακό. «Χαράσσω» τί θα πή; Δεν θα πή τραβώ βαθιά ευθείες γραμμές, χαρακιές;

Το σφράγισμα θα είναι χάραγμα, που θα το βάλουν πρώτα σε όλα τα προϊόντα και μετά θα επιβάλουν να γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο χέρι η στο μέτωπο των ανθρώπων.

Σε έναν γιατρό από το Τορόντο είχα πει πρίν από δύο χρόνια για το σφράγισμα, και τώρα, μού είπε εκείνος, διάβασε σε μια εφημερίδα ότι αντί για κάρτα ζητούν εντυπώματα16 στο χέρι.

Προχωρούν αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνη εκείνο και εκείνο. Μερικές τηλεοράσεις πάλι που έχουν στείλει τελευταία στην Ελλάδα έχουν και συσκευή που παρακολουθεί αυτούς που βλέπουν τηλεόραση.

Σε λίγο όσοι θα έχουν τηλεόραση θα βλέπουν στην τηλεόραση και θα τους βλέπουν! Δηλαδή θα παρακολουθούν και θα παρακολουθούνται.

Θα ελέγχουν οι άλλοι με το κομπιούτερ όλη την ζωή τους, τί λένε, τί κάνουν, όλα.

Βλέπεις τί δικτατορία σκέφθηκε ο διάβολος! Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με το 666,όπου στεγάζουν το κομπιούτερ.

Αυτό το κομπιούτερ μπορεί να ελέγξη δισεκατομμύρια ανθρώπους – έξι δισεκατομμύρια είναι σχεδόν όλος ο κόσμος.

Εξομολόγηση όλοι με ένα κουμπί! Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν, γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία.

Εμείς οι Ορθόδοξοι αντιδρούμε, γιατί δεν θέλουμε τον Αντίχριστο, αλλά φυσικά ούτε την δικτατορία.

Μάς περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν αυτά πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθή και τώρα.

Πηγή: Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Β’ (Πνευματική Αφύπνιση) – Ιερό Ησυχαστήριο “Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος” Σουρωτή Θεσσαλονίκης

6 Βλ.Ματθ.24,36· Μάρκ.13,32· Πράξ.1,7 και Α´ Θεσ.5,1.
7 Βλ.Ματθ.24,29 κ.ε.· Μάρκ.13,24 κ.ε. και Λουκ.21,25 κ.ε.
8 Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας,Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, κεφ. ΛΗ´,PG106,340C.
9 Βλ.Ζαχ.11,1‐13.
10 Βλ.Ψαλμ.68,22.
11 Βλ.Ψαλμ.21,19.
12Αποκ.13,18.
13 Βλ.Γ´ Βασ.10,14 και Β´ Παραλ.9,13.
14Ματθ.6,24.
15 Βλ.Αποκ.16,10.
16 Ο Γέροντας εννοεί την παλαμοσκόπηση.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.