ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ: Τον Απρίλιο του 1941 τα ναζιστικά στρατεύματα εισέβαλαν στα ελληνικά εδάφη. Η Θεσσαλονίκη έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη της Ελλάδας που έπεσε στα χέρια των δυνάμεων του Αξονα. Η γερμανική επίθεση αναστάτωσε τους μοναχούς του Άγιου Όρους.

Ο διοικητής τους πρότεινε να κρυφτούν τα κειμήλια των μονών και να φυγαδευτούν μοναχοί με αντιστασιακή δράση. Πολλές μονές έκρυψαν πολύτιμα κειμήλια σε κατακόμβες.

ΣχετικάΆρθρα

Το Άγιος Όρος στα χρόνια της Κατοχής
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2021

Τα γέλια του ετοιμοθάνατου Γέροντα και τα δάκρυα των άλλων
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2021

Άγιος Νεκτάριος: Έστειλε καφέ και ζάχαρη εν μέσω κατοχής στο μοναστήρι του
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2021

Στις 26 Απριλίου, μια μέρα πριν να μπουν τα γερμανικά στρατεύματα στην Αθήνα, η ιερά επιστασία του Αγίου Όρους έστειλε μια επιστολή στη Γερμανία, με παραλήπτη τον Χίτλερ. Τον παρακαλούσαν να λάβει την Αθωνική χερσόνησο υπό την “υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν” του. Παράλληλα, ζητούσαν από τον Θεό να προσφέρει στον γερμανό δικτάτορα “υγείαν και μακροημέρευσιν”.

Συγκεκριμένα η επιστολή ανάφερε:

«Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.

Εξοχότατε,

Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Αθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν
προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου
Ηγούμενοι και αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς και Ευεργέτας του
Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και διαδόχους

Το Άγιον Όρος, Εξοχότατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ μ.Χ. αιώνα, πνευματικός μεν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικός δε αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών και Κυριάρχων Μονών και
πολιτειακός υπαγομένων υπό την προστασίαν και κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των διαδόχων Αυτών.

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών και Χρυσοβούλων των ιδρυτών και ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος (882), Ιωάννου Τσιμισκή (972), Κωνσταντίνου Μονομάχου (1046), Στεφάνου Δουσάν (1346) και άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων και των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος
δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν και αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων και επικυρώσεων
διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Αθω οθενδήποτε και αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων.

Των εν Αγίω’Ορει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως και Εθνικότητος, σκοπός και αποστολή καθ’ όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου ‘Ορους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή και εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής και κλασσικής φιλολογίας και καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος και η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.

Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω’Ορει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν Θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής.

Η επιστολή ήταν για χρόνια άγνωστη μέχρι που ο θεολόγος Γιώργος Μουστάκης τη βρήκε σε ρωσικά αρχεία και τη μετέφρασε το 1963. Η εγκυρότητά της επιβεβαιώθηκε και από την επίσημη έκδοση της Αρχιεπισκοπής της Ελλάδας “Μνήμες και Μαρτυρίες από το 1940 και την Κατοχή”.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η επιστολή συντάχθηκε ύστερα από υπόδειξη γερμανού ταγματάρχη που είχε μεταβεί με ένοπλο σώμα και τον Περιφερειακό Φρούραρχο Λαγκαδά στη Μονή Βατοπεδίου.’Οπως αναφέρει, οι Αγιορείτες το έκαναν για να προστατέψουν τις μονές από τους Βούλγαρους που μπήκαν ως κατακτητές σε περιοχές της Μακεδονίας, μετά από συμφωνία με τη Γερμανία.

Ο γερμανός ταγματάρχης τους είπε ότι η γερμανική κυβέρνηση Θα μπορούσε να τους διασφαλίσει την ασφάλεια που επιζητούσαν. Η βουλγαρική κατοχή Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 20 Απριλίου η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη είχαν περιέλθει στη βουλγαρική ζώνη κατοχής, χωρίς καν να πραγματοποιήσουν κάποια μάχη. Σε αυτές τις περιοχές οι Βούλγαροι ακολουθούσαν πολιτική εξόντωσης και αφελληνισμού.

Είχαν στόχο την πλήρη εκβουλγαρισμό της περιοχής. ‘Ετσι, προχώρησαν σε απελάσεις ελλήνων ιερέων και την αντικατάστασή τους από βούλγαρους κληρικούς, η εκκλησιαστική περιουσία πέρασε στα χέρια του βουλγαρικού κράτους, ενώ πολλοί ναοί και μοναστήρια λεηλατήθηκαν. Επέβαλαν το βουλγαρικό εορτολόγιο και να γίνονται οι τελετές στη βουλγαρική γλώσσα. ‘Ετσι, πιθανότατα οι Αγιορείτες φοβήθηκαν ότι κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε και αλλού.

Ο Χίτλερ φαίνεται πως αποδέχτηκε το αίτημα των μοναχών του Άγιου ‘Ορους. Στις αρχές του Μαίου οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης διακήρυσσαν ότι το ‘Αγιον ‘Ορος ήταν πλέον υπό γερμανική προστασία. ‘Οταν τον Μάιο οι Βούλγαροι προσπάθησαν να φτάσουν στον Άθω, οι Γερμανοί τους απέτρεψαν.
Οι μοναχοί της Μονής Αγίου Παντελεήμονος στον Άθω, που είναι γνωστή και ως ρωσικό μοναστήρι, κρέμασαν στην αίθουσα με τα πορτραίτα και μια φωτογραφία του Χίλτερ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-3)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.