Στο Άγιο Όρος δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 451/2006 - ΦΕΚ Β-557/Β/4-5-2006, "Επί σκοπώ διατηρήσεως του μοναχικού χαρακτήρος του Αγίου Όρους, προστασίας των ιστορικών μνημείων κι ασφαλείας των πολιτιστικών αγαθών αυτού, απαγορεύεται η πραγματοποίησις από αέρος προσεγγίσεως εις την περιοχήν της χερσονήσου αυτού" (δηλ. η "χαμηλή πτήσις παντός είδους αεροσκαφών και η προσγείωσις ελικοπτέρων ή μικρών αεροσκαφών όπου επιτρέπει τούτο η διαμόρφωσις του εδάφους και αι υπάρχουσαι υποδομαί."), εκτός από "κατόπιν ενημερώσεως κατά περίπτωσιν της Ιεράς Κοινότητος ή της Ιεράς Επιστασίας, δια την μεταφοράν: α) Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών, β) επισήμων προσώπων της Ελληνικής Πολιτείας γ) αλλοδαπών υψηλών αξιωματούχων, δ) κρατικών οργάνων του Αγίου Όρους εκτελούντων διατεταγμένην υπηρεσίαν, ε) μέσων και προσωπικού δια την κατάσβεσιν πυρκαϊών, στ) ασθενών και ζ) υλικών εις δυσβάτους περιοχάς." Το ελικοδρόμιο του Αγίου Όρους βρίσκεται στις Καρυές, λίγο πριν τον χώρο στάθμευσης).

Όλες οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους αποτελούν θρησκευτικά πνευματικά ιδρύματα και όλες χαρακτηρίζονται ως «Κυρίαρχες», «Βασιλικές», «Πατριαρχικές» και «Σταυροπηγιακές».
Κυρίαρχες επειδή διατηρούν ιδιοκτησιακό και οργανωτικό αυτοδιοίκητο του χώρου τους, μη υποκείμενο σε κανένα περιορισμό ως προς τον αριθμό των μοναχών.
Βασιλικές επειδή η ίδρυσή τους οφείλεται σε εντολή ή συνδρομή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων ή η ίδρυσή τους επικυρώθηκε με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο.
Πατριαρχικές ονομάστηκαν αργότερα με την έκδοση πατριαρχικών σχετικών σιγιλλίων, όταν συνδέθηκαν με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που ανέλαβε την πνευματική και μόνο εποπτεία τους.
Σταυροπηγιακές γιατί κατά την ίδρυσή τους τοποθετήθηκε σε αυτές σταυρός, ο οποίος απεστάλη από το Οικουµενικό Πατριαρχείο.

Οι Αθωνικές Μονές σήμερα είναι όλες κοινόβιες. Παλιότερα ορισμένες ήταν ιδιόρρυθμες.

Στις κοινόβιες οι αδελφοί έχουν τα πάντα κοινά και τίποτε ιδιόκτητο. Της Μονής προΐσταται ισόβιος Ηγούμενος, ο Κοινοβιάρχης, έχοντας γύρω του τη Γεροντία και τους Επιτρόπους, εκλεγόμενος δε διά πλειοψηφίας από τη Γεροντία σε μυστική ψηφοφορία, από κατάλογο υποψηφίων, που και αυτός καταρτίζεται από πλειοψηφία από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου (διανυόντων του 6ου από της κουράς των έτους) μοναχών. Για τον Ηγούμενο απαιτούνται ορισμένα πνευματικά και ηθικά προσόντα, δύναται όμως να παυθεί με απόφαση της Γεροντίας και κατόπιν πλειοψηφίας των εχόντων δικαίωμα ψήφου της Αδελφότητας. Αν ο εκλεγείς Ηγούμενος δε φέρει το βαθμό του Αρχιμανδρίτη, χειροτονείται αμέσως μετά την εκλογή.
Στις ιδιόρρυθμες Μονές οι μεν μοναχοί ενδιαιτώνται μεμονωμένα, τα δε των Μονών αυτών διέπει Επιτροπή και η Σύναξη των Προϊσταμένων.
Κατά ταύτα, των μεν κοινοβίων η Διοίκηση είναι σχεδόν μοναρχική αλλά μετά κοινοκτημοσύνης, των δε ιδιορρύθμων ολιγαρχική αριστοκρατική.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-5)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.