ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ – ΟΙ 12 προφητείες που βρέθηκαν στο Άγιον Όρος!! Και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης!!!

Σε ένα χειρόγραφο της Μονής Κασταμονίτου του Αγίου Όρους βρεθήκανε κάποιες Προφητείες του. Πάμε λοιπόν να τις δούμε! Έχουμε λοιπόν και λέμε (αυτά είναι τα κεφάλαια των Προφητειών του):

«Α. Θέλει γενεί ένας Βασιλεύς και αποθνήσκει.

Β. Ένας Μέγας Αυθέντης θέλει ετοιμάσει δια τον εαυτόν του ένα αιματώδη λουτρόν.

Γ. Ένας μεγαλύτερος μονάρχης θέλει λυπήσει κατά πολλά τον εαυτόν του.

Δ. Σηκώνονται οι καταφρονεμένοι και αποκτούν δυνάμεις.

Ε. Ο φθόνος δείκνυται από τον Χριστιανισμόν.

ΣΤ. Δια 3 ημέρας θέλουσι φανεί εις τον Ουρανόν απερίγραπτοι κομήται και βρονταί.

Ζ. Συμβαίνει φθορά δια ξηράς και δια θαλάσσης.

Η. Εις τας 18 Μαρτίου θέλουν αυξήσει οι αιματώδεις πόλεμοι και νίκαι.

Θ. Εις τας 8 Ιουλίου συμβαίνουν δύο ανήκουστοι πόλεμοι.

Ι. Εις τας 12 Αυγούστου, ανυπόφορος ζέστη γενήσεται.

ΙΑ. Εις τας 18 Δεκεμβρίου χάνεται το ήμισυ της Ανθρωπότητος.

ΙΒ. Θέλει εκλεγεί ένας Βασιλεύς από το Ημπέριον».

Από τό βιβλίο τοῦ Κλείτου Ἰωαννίδου, «ὁ Γέρων Πορφύριος», Ἀθήνα 1993, σελ. 233

«Ὁ γέροντας εἶχε καί τό προφητικό χάρισμα, ἀλλά σπάνια μιλοῦσε γιά μελλοντικά γεγονότα. Πάντα μέ σύνεση καί προσοχή τό ἔκανε σέ ἐξαιρετικές μόνο περιπτώσεις. Ὁ π. Πορφύριος κάνει λόγο γιά ἕναν πολύ σπουδαῖο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος θά βγεῖ μέσα ἀπό τή συμφορά γιά νά συνεγείρει καί νά ἑνώσει τόν κόσμο στό καλό

Μιλᾶ γιά ἕναν νέο ἡγέτη τοῦ Ἔθνους, γιά ἕνα σπουδαῖο καί τρανό παλληκάρι, πού θά ἔχει ἀκλόνητη ὀρθόδοξη πίστη καί Ἰησοῦ Χριστό στήν καρδιά του. Ὁ ἡγέτης αὐτός θά ἐμπνεύσει, θά συνεγείρει καί θά ἐνθουσιάσει χιλιάδες νέους χριστιανούς, πού τώρα εἶναι σκορποχώρι, ἀνακατεμένοι μέ τά ἁρπαχτικά τοῦ αἰῶνος τούτου»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.